O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 98a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

výboru. Rada byla seznámena s obsahem Ústavního zákona č. 117/69 o prodloužení volebního období a o možnosti provedení doplňovacích voleb. Přijato toto usnesení poněvadž řada poslanců Městského národního výboru svoje povinnosti neplní (z důvodu odstěhování, pro nemoc  apod.) přistoupí se v prvním čtvrtletí 1970 k doplňovacím volbám. Po zhodnocení všech poslanců budou dány návrhy na doplňovací volby Městského výboru Národní fronty a Komunistické strany Československa.
Zpráva o hospodaření Městského národního výboru, Komunálních služeb, Domovní správy a provozoven přednesl s. Krotký. Základem jeho zprávy byly skutečné náklady za devět měsíců roku s očekávaným výsledkem celého kalendářního roku. Výdaje: v kapitole 39 - místní hospodářství bude překročeno veřejné osvětlení 117 000 (rozšíření veřejného osvětlení, kabelizace k nádraží); 2 - školství: nová mateřská škola 70 000 (otop, energie), gymnasium a základní devítiletá škola 200 000 (24 000 oslavy 75. výročí založení střední školy, 66 000 almanach, opravy školy k oslavám, otop); nová škola 220 000 (otop, materiální vybavení, jídelny); lidová škola umění (opravy, rekonstrukce – původní náklad 98 000, očekává se 200 000);  na překročení položky školství bude požadována úhrada od Okresního národního výboru. 3 – kultura: úprava a topení v Horáckém muzeu (100 000 uhradí Okresní národní výbor, 20 000 muzeum); kino: vyšší příjmy i výdaje (úprava mezd, vyšší půjčovné z filmů); kulturně výchovná práce (kulturní dům v Pohledci, linoleoryty Jiřího Šebka 20 000, projekt na kulturní dům 40 000, tyto položky budou kryty z neplánovaných příjmů Městského národního výboru.  4 – zdravotnictví: jesle překročí asi o 60 000 (růst cen výrobků); 5 – sociální péče překročí o 32 000 (úprava nízkých důchodů); 6 – správa (splátka úvěru a úroky 190 000, pojistka 25 000, postavení uhelny 60 000, zahájení výstavby městského dvora 350 000, úprava vchodu a schodiště do budovy Městského národního výboru 60 000). Příjmy jsou plněny rovnoměrně. U daní se očekává překročení o 130 000 (důchodová daň družstev a domovní daň); neplánované příjmy: finanční rezerva 679 000, provozovny 762 000, úhrada Okresního národního výboru 34 000, úhrada na konstrukci Černý rybník 540 000, finanční vypořádání Domovní správy a Komunálních služeb 41 000, prodej bytů 115 000, prodej Padrtkova domu 42 000, ostatní drobné příjmy 40 000. Bude třeba provést řadu výkupů domů (sběrna odpadových surovin, Chmelařová, Augustínová, Václavíková, Vališová, Gebauerovi, Šírovi, Šustáčkovi, Bulánková). Uvolněná velká část finančních prostředků na nákup investic (konstrukce pro garáž Městského národního výboru 65 000, veřejné osvětlení 86 000, výkupy domů a pozemků 100 000,

Rok: 
Přepsal/a: 
Alena Eliášová