O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 96a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

klubu pracujících. Po slavnostním proslovu předsedy Městského národního výboru s. R. Dvořáka následoval kulturní pořad, v němž vystoupil pěvecký soubor gymnasia, řízený prof. Marií Popelkovou, dále studentky gymnasia Dudová a Houdková, z nichž první recitovala báseň Vám, dávným mrtvým a druhá Kainarovu báseň Píseň o mladé vichřici, dále Jindřich Grepl, který zazpíval árii z opery Evžen Oněgin a z opery Susanin.  B. Mička zahrál na klavír skladbu E. Suchoně a M. Popelková skladbu P.I.Čajkovského. Na závěr zazpíval smíšený sbor Pěveckého a hudebního odboru Smetana, řízený dr. J. Mikulcem Dunajovského sbor Jen leťte holubice. Účast byla uspokojivá. Ve dnech 8. a 9. listopadu byl v rámci Měsíce promítnut sovětský film v české řeči Devět dní jednoho roku. 16. listopadu se konal koncert k 50. výročí založení Pěveckého spolku Smetana. 1. prosince byla v Jednotném klubu pracujících beseda se sovětskými vojáky s diskusí a ve dnech 6. a 7. prosince promítnut sovětský barevný film podle románu L.N.Tolstého Vojna a mír – III – Borodino. Závěrečný večer Měsíce u příležitosti 26. výročí podepsání Spojenecké smlouvy o přátelství a vzájemné pomoci mezi Sovětským svazem a Československou republikou se konal v Jednotném klubu pracujících 12. prosince. Projev přednesl s. Karel Klemša, člen Ústředního výboru Svazu československo sovětského přátelství. V kulturním pořadu vystoupili se zpěvem národních písní za doprovodu harmoniky na níž hrál učitel základní devítileté školy O. Mička tři žáci z národní školy v Rokytně a ředitel lidové školy umění s. Matoušek a učitelé Havlíček a Hradecký, kteří zahráli vhodné skladby. Úvodem byla zahrána Československá a Sovětská státní hymna a na závěr Internacionála. Bylo přítomno asi sto lidí.
Dne 15. listopadu byl z Nového Města na Moravě vypraven autobus pracovníky Městského národního výboru a s dalšími pracovníky v lidosprávě a v kultuře na zájezd o Prahy, který se uskutečnil v rámci zájezdů jednotlivých okresů do Národního divadla u příležitosti 100. výročí položení základního kamene k budově tohoto našeho nejpřednějšího uměleckého ústavu. Před zahájením představení Smetanovy Prodané nevěsty přednesl zdravici předseda Okresního národního výboru ve Žďáře, s. J. Voráč, který zástupům ředitelství Národního divadla odevzdal upomínkové dary.
Dne 27. listopadu se konalo v Jednotném klubu pracujících čtvrté veřejné zasedání pléna Městského

Rok: 
Přepsal/a: 
Alena Eliášová