O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 95a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

a tím snížení rentability vedlo ke zvýšení nákladů. Naproti tomu systém nové důchodové daně ponechává podnikům více volnosti v použití vlastních výsledků hospodaření, takže bylo možno část vytvořených zdrojů použít i k úpravě mezd zejména dělníků, které byly v řadě oborů hluboko pod úrovní stejných činností prováděných podniky státními nebo družstevními. Přes některé nepříznivé vlivy, projevující se v nákladech podniku, nebyly zvyšovány ceny za provedené práce s výjimkou holičství, kde byl od 1. února 1969 zaveden  nový směrný ceník, a u praní a čištění. Přes tyto okolnosti splnil podnik plán ve všech ukazatelích a v porovnání se stejným obdobím 1968 dosáhl letos výsledků lepších. Na překročení plánu se podílejí všechny provozovny. Ztrátu 800 Kč vykazuje holičství a ve stejné výši také koupaliště. Nízkou rentabilitu vykazuje autoopravna, stolařství a stavební četa. Zahradníci vykázali za první čtvrtletí zisk 4000 Kč, což je méně než v roce loňském. Příčinou je zvýšení výnosů u zahradnictví Bojanovský o 12% a Kališ o 33%. Z ostatních provozoven, které dosahují soustavně dobrých hospodářských výsledků, je to elektroslužba, klempířství, zámečnictví, kadeřnictví, fotoslužba, taxi, cementárna a stolařství ve Sněžném. V prvním pololetí 1969 splnil podnik všechny povinnosti vůči státnímu rozpočtu a odvody důchodové daně byly prováděny ve správné výši a ve stanovených termínech. Byl také ukončen nábor učňů, na plánovaný počet 5 bylo získáno 6.
Provozovny Městského národního výboru. Kamenolom: výlom kamene 12 100 m3, tržby 508 000, zisk 103 000, lom je po rekonstrukci a plán výlomu je 24 000, zařízení je takové, že v budoucnu je kamenolom sto zajišťovat plnění i překračování plánu. Cihelna: k 1.7.1969 vyrobeno 527 000 cihel, vypáleno 406 000, tržby 417 000, zisk 51 000, ke dni 14. srpna byl vyroben 1 000 000 cihel, letos postaveny tři velké sušáky, upravena trať a zakoupena fréza pro odvoz cihel k sušákům. Pro příští rok se počítá s další přístavbou sušáků, aby se cihly nemusely přerovnávat a přebytek, který se běžně nestačí vypálit, se mohl skladovat na zimu. V budoucnu se v provozu pece počítá minimálně s deseti měsíci pálení. Cementárna: tržby 60 000, zisk 9 000. Doprava: tržby 116 000, zisk 33 000, Bělorus 39 000 – 11 000. Pískoviště 6 000 – 1 000. Elektrikář 16 000 – 2 000. fasádníci 124 000 – 33 000. Kuka vůz 3 000 – 11 000 ztráta. V cementárně pracuje pouze jeden dělník, proto je zisk menší. V dopravě zakoupena dvě nákladní auta (pětitunky), proto tržby i zisk o něco větší. Bělorus je hodně poruchový, a proto jsou tržby menší. Pro údržbářskou četu se plánuje zakoupení maringotky. Fasádní skupina vykazuje uspokojivé výsledky. Od 1. června převzaly provozovny vůz Kuka pro odvoz odpadků v Novém Městě na Moravě. Protože vůz není využit, jedná se o odvoz odpadků i ve Sněžném, Jimramově a Bobrové. Provozovny vyká

Rok: 
Přepsal/a: 
Alena Eliášová