O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 94b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

že do konce roku bude o 25% vyšší. Plánovaný výnos z příjmů obyvatelstva je již splněn víc než na 200 procent. Přispělo k tomu, že někteří občané mají vyšší příjem z nebytových prostorů. Plánovaná část výdajů překročena v kapitole 2. – vodní hospodářství zakoupením vodovodního materiálu především vodních trubek pro vodovod v Maršovicích a v kapitole 6. – stavebnictví za různé práce na úpravě budovy Městského národního výboru. V ostatních rozpočtových kapitolách je čerpání výdajů plněno rovnoměrně. Týká se to kapitoly 10. – doprava, 14. – školství (u mateřské školy došlo k překročení položky práce a služby a otop v nové budově – měsíčně se platí. 12. až 13. tisíc u základní devítileté školy při gymnasiu došlo k překročení u položky 21(služby, práce a za otop) a u položek příspěvky na učebnice a školní jídelna. Značně překročila lidová škola umění, kde se provádějí úpravy v budově, a také výstavba a provoz nově zřízeného oddělení pro výtvarnou výchovu pro děti si vyžádaly vyšších částek, než byly plánovány. Poněkud zvýšené byly náklady na zdravotnictví a v kultuře. V ní například u kina (služby a práce, čtyřiceti až padesátiprocentní zvýšení půjčovného za filmy, opravy sociálních zařízení a střechy). Vysoko překročeny výdaje na osvětu (dostavba kulturního domu v Pohledci, údržba staré sokolovny, ústřední topení v muzeu). V 19. kapitole – vnitřní správa (vyšší výdaje u požárníků, různé úpravy Městského národního výboru a vybavení kanceláří) a v kapitole 39. – místní hospodářství (velké překročení u veřejného osvětlení. Domovní správa. Počet zaměstnanců, který na začátku roku přesahoval plán o 4, klesl během druhého pololetí na plánovaný stav 24. Mzdový fond byl čerpán úměrně, plán údržby vlastní údržbářskou četou splněn za první pololetí na 103%. Dodavatelský plán splněn nebyl, protože se nepodařilo zajistit plánované akce. Vlastní náklady na provoz domů se pohybují v plánované výši. Náklady na správu se snížily onemocněním s. Franka. Je prováděno předzásobení palivem na zimní období. Bezvýsledný byl zatím nábor topičů do kotelen. Z větších oprav je na třetí čtvrtletí plánována výměna výtahových strojů v prvním věžáku a generální oprava ve druhé kotelně. Do konce srpna mají být provedeny opravy kotlů a průjezdu a skladu v domě čp. 117 a nátěry oken a dveří.
Komunální služby. V důsledku zákona o důchodové dani došlo v r. 1969 v Komunálních službách k zásadní změně v ekonomických podmínek. Zavedení odvodu nemocenského pojištění

Rok: 
Přepsal/a: 
Alena Eliášová