O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 92b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

 Junák 25. výročí Slovenského národního povstání. Pod záštitou Městského národního výboru měla být původně uspořádána oslava u Třech křížů se vztyčením státní vlajky, hudební skladbou, přednesem smíšeným sborem. Pěveckého a hudebního odboru Smetana, recitací básně s tématem Povstání, zapálením vatry přátelství a míru, vzpomínkovým projevem účastníka povstání a Státní hymnou. Pro trvale nepříznivé počasí konala se vzpomínková oslava v menším měřítku v sále Jednotného klubu pracujících. Zahájil ji člen výboru Místí odbočky Svazu protifašistických bojovníků s. Doležal. Po jeho úvodním proslovu zazpíval smíšený sbor Smetany Suchoňovu skladbu Aká si mi krásná, ro rodná zem moja, po níž následoval projev předsedy Městského národního výboru s. B. Dvořáka, recitace slovenské básně J. Petrovou a závěrečný projev ředitele J. Tulise. Oslava byla důstojná, ale účastníků velmi málo.

Dne 9. září se konala v Jednotném klubu pracujících oslava 20. výročí založení národního podniku Chirana. Po zhodnocení významu tohoto závodu pro naše hospodářství celostátní i pro naše město a ocenění úspěchů a výsledků, kterých bylo za uplynulých dvacet let dosaženo, byly odevzdány zaměstnancům, kteří zde pracovali od začátku nebo delší dobu, peněžité a upomínkové předměty. Večer se konala v kulturním domě ve Slavkovicích veselice.

11. září se konalo v Jednotném klubu pracujících třetí veřejné zasedání pléna Městského národního výboru v tomto roce. Bylo přítomno 16 poslanců, 3 omluveni, ostatní neomluveni. Schůze se zúčastnilo také 9 občanů. Zasedání zahájil a řídil místopředseda MěNV s. J. Břečka. Na pořadu jednání byla kontrola usnesení, zpráva o činnosti rady od posledního zasedání pléna, zpráva o výsledcích hospodaření Městského národního výboru a organizací řízených MěNV za první pololetí z roku 1969, stav výstavby městských zařízení, stav zemědělských prací, diskuse, volné návrhy a usnesení.
Kontrolu usnesení z posledního zasedání pléna provedl zástupce tajemníka MěNV s. Špinar, který oznámil, že všechny bodu usnesení byly splněny.
Zprávu o činnosti rady přednesl předseda MěNV s. B. Dvořák. V době od 15. května konala rada pět zasedání řádných a čtyři mimořádná. Na mimořádných schůzích, konaných vždy

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková