O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 92a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

nezapojením rozhlasu do tříd a na nádvoří při otvírání nové budovy základní devítileté školy. Nepříznivým dojmem působilo i to, že ministerstvo školství, jehož představitel převzal nad oslavami záštitu, neuznalo za vhodné vyslat na ně svého zástupce, nebo aspoň poslat písemný projev, a také to, že vůbec neodpovědělo na žádost ředitelství školy a Městského národního výboru, aby novoměstská střední škola byla pojmenována gymnasiem národního umělce Vincence Makovského. Oslav se zúčastnilo na tři tisíce návštěvníků. Odbor školství a kultury Jihomoravského krajského národního výboru v Brně zaslal ředitelství gymnasia dopis, ve kterém velmi kladně zhodnotil organizaci oslav i jejich průběh, který byl vyhodnocen jako nejlepší ze všech jubilejních oslav, které byly v kraji dosud uspořádány.

Ve dnech 26. a 27. července uspořádala Místní odbočka Svazu požární ochrany pod záštitou Městského národního výboru oslavu 90. výročí svého založení. V sobotu 26. července bylo v osmnáct hodin provedeno ukázkové cvičení požárních sborů v prostoru sokolovny a věžových domů. V neděli 27. července v devět hodin dopoledne vzpomenuto pietní slavností zemřelých členů sboru. Odpoledne ve 13,30 přivítáni u domu požárníků početní hosté a po odchodu na hřiště za doprovodu hudby ze Svratky zahájena proslovem zástupce Městského národního výboru a Československého svazu požární ochrany lidová veselice. Po oba dny byla v Domě požárníků otevřena výstava požární techniky a dokumentů o činnosti sboru, která se těšila značné pozornosti četných zájemců. U příležitosti tohoto jubilea byly zasloužilým členům sboru odevzdány diplomy čestného uznání za jejich mnohaletou nezištnou práci a vydána hodnotná publikace s požárech v historii Nového Města na Moravě a o práci místní odbočky. Podobným způsobem oslavili padesáté výročí založení své odbočky také požárníci v Pohledci.

Výroční den vstupu armád států Varšavské smlouvy na území Československé socialistické republiky (21. srpen) proběhl v našem městě v naprostém klidu a pořádku. Předběžných bezpečnostních opatření k zajištění klidu nebylo nutno použít.

Ve čtvrtek 28. srpna vzpomněla Místní odbočka Svazu protifašistických bojovníků

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková