O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 91a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

 

sálu. Ten byl přeplněn a také v přísálí bylo hodně těch, kteří chtěli vyslechnout velmi hodnotný a pečlivě připravený kulturní pořad. Podílel se na něm Pěvecký a hudební odbor Smetana při Jednotném klubu pracujících se svým smíšeným sbore, který za řízení dr. J. Mikulce společně s dětským pěveckým sborem základní devítileté školy, který  připravila učitelka Eva Svačinová, provedl Školní scénu z Dvořákovy opery Jakobín (sólo zpíval ředitel národní školy Josef Jinek) a samostatně zazpíval Zichovu Modlitbu na Řípu a Křičkův sbor Vysočina. Dále Horácké kvarteto ze Žďáru, které zahrálo Dvořákovo Trio, učitelka základní devítileté školy D. Palečková, která recitovala Dykovu báseň Země mluví a abiturientka gymnasia J. Petrová, která přednesla Burešovu báseň Vysočina. Na závěr ing. J. Havlíček, absolvent reálky a vynikající divadelní pracovník v Akademickém spolku Horák v Novém Městě, zavzpomínal na staré časy a jejich postavy z řad profesorů, umělců i ostatních občanů a za náladové hudby Křičkova Maršovského valčíků zatančil kolo s jednou z prvních abiturientek reálky, Marií Svítilovou a další kolo s abiturientkou letošní. Po skončení kulturního večera rozešli se účastníci slavnosti do všech prostor Jednotného klubu pracujících, do všech novoměstských restaurací a jiných vhodných místností, aby po ročnících v družné zábavě prožili pozdní večer a noc. Škoda, že někteří vedoucí restaurací neměli dost pochopení a přesně v uzavírací hodinu své podniky zavřeli a návštěvníky prostě vykázali na ulici do deště. Byl to nepěkný stín na jinak velmi krásném a pečlivě připraveném průběhu slavností.
Druhý den (29. červen) pozdravilo město a účastníky slavnostní jasné a teplé letní slunce, které zářilo po celý den. V devět hodin odjely autobusy se zájemci na projížďku Českomoravskou vysočinou a současně se vydala na prohlídku města početná skupina starších abiturientů školy, kteří z dob svých studií znali docela jiné město než to, jímž nyní procházeli. Výklad, který jim podával dr. J. Mikulec, velmi zaujal všechny účastníky, kteří měli hodně dotazů a zajímali se o mnoho věcí, souvisících s novější historií města a s jeho moderní výstavbou. V 10,30 hod. byla v sálech Horácké galerie v budově Městského národního výboru zahájena výstava neznámých obrazů absolventa reálky, zasloužilého umělce Josefa Jambora, uvedená proslovem profesora Andryse. Kulturní pořad obstarali J. Grepl, J. Hradecký a J. Petrová. Otevření výstavy byla přítomna velká řada přátel zesnulého umělce a ctitelů jeho malířského díla. Od 11 do 12 hodin koncertovala na náměstí dechová hudba ze Žďáru, řízená Ladislavem Čížkem, abiturientem reálky v r. 1969.
Odpoledne vyšel od nádraží za doprovodu hudby veselý průvod studentských karikatur,

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková