O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 90b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

řediteli gymnasia diplom čestného uznání od rady Krajského národního výboru. Současně odevzdal diplomy čestných uznání za dlouholeté úspěšné a plodné působení vychovatelské a vyučovatelské profesorům Rudolfu Svačinovi, dr. Josefu Mikulcovi a Ferdinandu Rothschrinovi. Dalším řečníkem byl předseda Okresního národního výboru ve Žďáře s. J. Voráč, který odevzdal řediteli školy pozdravnou adresu Okresního národního výboru s oceněním práce a významu školy v uplynulých pětasedmdesáti letech. Důstojné shromáždění bylo ukončeno Státní hymnou.
Potom se odebrala delegace s krásným věncem s trikolorou a s velmi početným zástupem účastníků ke hrobu prvního ředitele reálky L. Čecha na katolickém hřbitově, aby důstojným způsobem uctila jeho světlou památku. Na hřbitově zazpíval mužský sbor Pěveckého odboru Smetana skladbu Jaroslava Křičky na slova básníka Jana Karníka U hrobu Leandra Čecha a profesor P. Švanda v hluboce procítěném proslovu vřelými slovy ocenil, co znamenal zvěčnělý první ředitel reálky v historii jejího vzniku a prvních let existence a v čem tkví jeho veliký odkaz dnešku. Také tato vzpomínková oslava byla velmi pietní a zanechala v myslích účastníků hluboký dojem.
Odpolednímu slavnostnímu otevření nové budovy základní devítileté školy nepřálo počasí. Zatím, co kolem poledne, kdy se u hrobu L. Čecha konala vzpomínková slavnost, svítilo slunce, téměř celé odpoledne pršelo a vydatný déšť neustal až v časných hodinách příštího dne. Před patnáctou hodinou se shromáždili před novou školní budovou rodiče dětí i hodně obyvatel města, aby byli přítomnosti historické slavnosti, totiž otevření nové školní budovy v Novém Městě na Moravě, kde poslední školní novostavbou byla budova reálky, postavená víc než před šedesáti roky. Slavnost zahájil Pěvecký sobor dětí základní devítileté školy, řízený učitelkou Evou Svačinovou. Potom následovaly projevy vedoucího odboru školství a kultury Okresního národního výboru ve Žďáře nad Sáz. s Neškrabala a předsedy Městského národního výboru v Novém Městě na Mor. s. Dvořáka. Za projevy poděkoval ředitel nové školy s. Boh. Bradáč, načež  předseda Okresního národního výboru ve Žďáře s. Voráč přestřižením pásky symbolicky provedl otevření nové školní budovy. Potom vstoupili oficiální hosté a ostatní účastníci poprvé do nové moderní účelně a vkusně vybavené budovy, aby si ji prohlédli.
Vyvrcholením prvního dne slavností byl kulturní večer, uspořádaný v sále kina v 19,30 hod. Zájemců o něj bylo tolik, že musel být vydán jen takový počet vstupenek, který odpovídal kapacitě

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková