O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 90a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

jubilejní slavnosti začínají. Dechový sext, složený ze tří trubek, dvou lesních rohů a pozounu, zahrál starobylou studentskou hymnu Gaudeamus igitur, jejíž melodie navodila i přes těžké mraky a deštík ihned radostnou náladu všech přítomných.

Ihned po dokončení fanfár odebraly se dvě delegace studentů, z nichž jednu vedli profesoři dr. J. Mikulec a J. Beranovský a druhou učitel J. Rozsypal, aby položily věnce na hroby ředitelů, profesorů a vynikajících žáků na hřbitově katolickém a evangelickém. Na hřbitově katolickém položeny věnce na hroby ředitelů Tichánka a Staňka, profesorů Jelínka, Kořínka, Hůttla, Kučery, Puchýře, Svítila a Fialy, školníků manželů Kubíkových a abiturientů Petra Křičky a Karla Mrkvičky, a na evangelickém profesorům náboženství Dobešovi a Vašířovi a národnímu umělci Vincenci Makovskému.
Mezitím se začaly plnit chodby a učebny školní budovy velmi početnými účastníky slavnostní z řad zástupců úřadů, bývalých profesorů, abiturientů, žáků a přátel školy i obyvatel města. Slavnostní síň, jejíž kapacita není vyšší než asi dvě stě osob, byla přístupna pouze zástupcům úřadů a korporací a abiturientům nejstarších ročníků. Ostatní účastníci zůstali na chodbách a v učebnách, kde prostřednictvím školního rozhlasu mohli sledovat průběh slavnostního shromáždění, vysílaný z auly. V celé budově vládl radostný, živý a slavnostní ruch. Na chodbách nebylo téměř k hnutí. Tolik bývalých žáků a profesorů se dostavilo k zahájení slavností, před nímž se opět setkávali spolužáci, pozdravující se, potřásající rukama, objímající se a těšící se ze shledání po mnoha letech.
Přesně v 10,30 hod. znova zazněly prostorami školní budovy fanfáry, ohlašující zahájení slavnostního shromáždění. V přeplněné aule zasedli v prvních řadách zástupci Krajského národního výboru v Brně, vedoucí odboru školství a kultury s dr. Kužel a krajský inspektor Doležal, Okresního národního výboru ve Žďáře nad Sáz. jeho předseda s. J. Voráč, Městského národního výboru v Novém Městě na Moravě jeho předseda s. r. Dvořák s dalšími členy rady, Okresního výboru Komunistické strany Československa a další oficiální hosté. Úvodem zazpíval smíšený sbor Pěveckého a hudebního odboru Smetana, řízený dr. J. Mikulce a doprovázený varhanami (J. Hradecký) a klavírem (M. Popelková), Jeremiášovu kantátu Český prapor, jejíž nadšené a procítěné provedení přijali přítomní s bouřlivým potleskem. Následoval slavnostní projev ředitele gymnasia R. Svačiny a vedoucího odboru školství a kultury Krajského národního výboru v Brně dr. Kužela, jenž ve svém proslovu ocenil práci, kterou škola za sedmdesátpět let svého trvání vykonala a na důkaz toho, že nadřízené úřady kladně tuto bohatou a záslužnou činnost oceňují, odevzdal

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková