O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 8b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Faksimile: 
Originál stránky - profi sken: 

Na 8. července bylo svoláno do Jednotného klubu pracujících čtvrté veřejné zasedání pléna městského národního výboru. Bylo řádně připraveno, poněvadž se ale dostavilo pouze sedmnáct poslanců (devět bylo omluveno a třináct neomluveno), bylo zasedání rozpuštěno, protože nebylo schopno se usnášet. Je to první případ v historii novoměstského národního výboru, ale závažný, poněvadž svědčí o nesprávném vztahu některých zvolených zástupců lidu k významné a důležité instituci lidosprávy, kterou představují národní výbory.

Na pořadu jednání měla být zpráva o činnosti rady od posledního zasedání pléna, hodnocení soutěže k XIII. sjezdu Komunistické strany Československa, činnost a úkoly plánovací komise, činnost kulturních a osvětových zařízení, diskuse, volné návrhy a usnesení. Poněvadž všechny referáty k jednotlivým bodům pořadu byly písemně vypracovány, možno z nich čerpat materiál ke kronikářskému zápisu.

Rada městského národního výboru konala od posledního zasedání pléna tři schůze. Projednala a vzala na vědomí zprávu předsedkyně Místní skupiny Československého Červeného kříže, s M. Čípové a zprávu předsedy Místní lidové kontroly, s Dvořáka a zhodnotila soutěž k XIII. sjezdu KSČ. Zabývala se dále činností plánovací komise, jednáním s podnikem Potraviny, týkající se zrušení prodejny chleba u Zezuláků a odstranění tohoto domu jako komunikační překážky, činností místní požární ochrany, pro níž bude třeba obnovit věž na sušení hadic, která je shnilá, a zajistit nábor mladých lidí, otázkou zajištění budoucnosti sokolovny (bude svolána schůze zástupců Sokola, Jednotného klubu pracujících a novoměstských závodů, aby se s konečnou platností mohl vyřešit palčivý problém tohoto kulturního stánku), dokončením stavby mateřské školy a jeslí (do začátku září nebude dokončeno pro nedostatek materiálu), souhlasem s projektem I. stupně na stavbu nové školní budovy s kuchyní, jídelnou, tělocvičnou a bytem pro školníka (jednání bylo u generálního projektanta v Praze a zúčastnili se ho soudruzi Břečka, Svačina a předseda městského výboru KSČ s. Chaloupek), výstavbou komunikace k pekárnám a schválením plánu práce rady a pléna městského národního výboru na druhé pololetí 1966.

Zhodnocení soutěže k XIII. sjezdu Komunistické strany Československa:

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková