O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 8a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Faksimile: 
Originál stránky - profi sken: 

týdnů nemocen. Na překročení tržeb od obyvatelstva se podílí zahradnictví, autoservis, květinová síň, elektroslužba, klempířství a stolařství. Nesplnila prádelna, sběrna prádla, krejčovství, zámečnictví a kamnářství. Zásoby materiálu překročeny o 103.000 Kčs. Komunální služby čeká ve druhém čtvrtletí velký úkol zvládnout nový způsob řízení, hlavně v myšlení a řízení od shora až na pracoviště. Do konce května bude dokončena úprava koupaliště. Stížnosti na kvalitu prací Komunálních služeb a na ceny nejsou. Vývoj výdělků je v souladu s růstem produktivity práce i se směrnicemi. Domovní správa plní své úkoly dobře.

Zprávu o hospodaření městského národního výboru podle čtvrtletní uzávěrky přednesl předseda finanční komise s. V. Beneš. Předložil také návrh komise na stanovení poplatků z místa pro drobné trhovce: kořenářka a zelinářka 5 Kčs, kravaty a jiné zboží 15 Kčs, pro jednotná zemědělská družstva a ostatní podniky 30 Kčs.

V diskusi se přihlásil o slovo člen okresní komise pro ochranu veřejného pořádku a tajemník Okresního národního výboru ve Žďáře nad Sáz., s. dr. Černý, který hovořil k problémům veřejného pořádku. Konstatoval nutnost preventivní výchovy a doporučil provést řádný rozbor příčin vzniku porušování pořádku a z něho vyvozovat závěry. Další diskusní příspěvky se týkaly vyhlášky městského národního výboru o zákazu prodeje alkoholických nápojů po dvacáté druhé hodině, nepořádku na veřejných prostranstvích, hlavně na Komenského náměstí, a v kině (bylo by zapotřebí pokutovat a vychovávat děti ve škole i dospělé), nehygienického rozvozu pečiva, provinění a přestupků v rámci okresu, o nichž referoval náčelník Okresního oddělení veřejné bezpečnosti, který uvedl tři hlavní problémy: provinění proti mravnosti, autonehody a požárovost, dále úpravou parku před budovou základní devítileté školy, vybudování veřejných záchodků a vybírání vstupného na koupališti.

Přijaté usnesení: schvalují se všechny přednesené zprávy a ukládá se komisy zemědělské provést kontrolu připravenosti novoměstských zemědělských závodů na senoseč a projednat s nimi možnost včasného pasení krav, komisi pro výstavbu, aby dbala na využití dosud nezastavěných proluk a v nových čtvrtích na zřizování dětských hřišť, a finanční komisi aby rozpracovalo další poplatky a navrhla jejich výši. Dále v usnesení zdůrazněno nutnost zesíleného boje proti alkoholismu, jak to vyplynulo z jednotlivých zpráv a diskusních příspěvků.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková