O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 89b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

jimž zaslán zvací list s předběžnou přihláškou a později pořad slavností se všemi ostatními potřebnými informativními údaji. Zjištěny současně adresy bývalých profesorů a také jim zaslány pozvánky. O záštitu požádán president republiky Ludvík Svoboda, ministr školství České socialistické republiky prof. dr. ing. Vilibald Bezdíček Dr. Sc. Jihomoravský krajský národní výbor v Brně, Okresní národní výbor ve Žďáře nad Sázavou a Městský národní výbor v Novém Městě na Moravě. Všichni ochotně záštitu převzali. Zajištěno ubytování a stravování účastníků, kterých se přihlásilo na 2.000. Městský národní výbor v čele s předsedou s. Bohuslavem Dvořákem poskytl všechnu možnou pomoc a podporu a zajistil úpravu ulice L. Čecha a její nové osvětlení a také nezbytnou úpravu nejenom okolí školy, ale i jiných míst, jako třeba prostoru u nádraží a parku na náměstí. Práce byly sice až v posledních chvílích, ale přece jen včas ukončeny a početné návštěvníky slavnostní přivítalo město opravdu čisté a upravené. Zásluhou s ing. K. Pokorného organizována velmi pečlivě informační kancelář, která se bezvadně zhostila svého úkolu k naprosté spokojenosti účastníků. Důkladně vyčištěna a vymalována školní budova, především její slavnostní síň, jejíž poškozená štukatura byla odborně opravena a celá místnost vkusně vymalována. Do síně pořízena nová sedadla a koberce a opraven i vestibul školy. Bylo tedy všechno důkladně zajištěno a připraveno k vlastnímu zahájení oslav.
Už během pátku 27. června se sjížděli početní účastníci oslav. Ti, kteří Nové Město na Moravě delší dobu neviděli, téměř je ani nepoznali. Přestavěné nádraží, nová moderní sídliště, věžové domy, upravené náměstí a ještě řada dalších novostí zaujímala jejich pozornost. Prohlíželi, chválili i kritizovali, hlavně ti staromilci, kterým pevně utkvělo v paměti ono malé, poklidné městečko jejich studentských let. Setkávali se spolužáci z jednotlivých maturitních ročníků, aby si zavzpomínali na svá studia a pohovořili o tom, co prožili od posledních schůzek či dokonce od maturitních večírků.
První den slavností, 28. červen, nevyznačoval se zrovna vlastnostmi slunného a teplého letního dne. Nebe bylo pokryto šedivými mraky, z nichž občas padal drobný, ale vydatný déšť. Přesto se ale před osmou hodinou ranní shromáždil před školní budovou početný zástup absolventů a přátel reálky a reálného gymnasia, aby byl přítomen zahájení oslav. Přesně v osm hodin zazněly z kupole budovy slavnostní fanfáry, oznamující do čtyř světových stran, že

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková