O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 89a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

 

pro Chiranu a pro zdravotnictví.
V jednomyslně schváleném usnesení přijata zpráva o činnosti rady, o akcích plánu výstavy v r. 1969, zpráva o činnosti komise sociálně zdravotní a Statut Městského národního výboru v Novém Městě na Moravě. Radě MěNV uloženo zpracovat připomínky občanů, které byly na plenárním zasedání vzneseny na čistotu města.

Oslavy 75. výročí založení střední školy v Novém Městě na Moravě. Nejvýznamnější událostí tohoto roku v našem městě byly nesporně slavnosti, uspořádané Městským národním výborem, Sdružením rodičů a přátel školy a ředitelstvím gymnasia k 75. výročí založení novoměstské střední školy, ve dnech 28. a 29. června. Vyžádaly si velmi mnoho usilovné práce, která se soustřeďovala hlavně v přípravném výboru, který se ustavil počátkem ledna 1969. Jeho předsedou a hlavním agilním činitelem byl ředitel gymnasia Rudolf Svačina a členy profesoři a bývalí žáci ústavu dr. J. Mikulec, Fr. Vyplašil, J. Tulis, Ing. M. Tulis, J. Rozsypal, J. Koudela, Ing. K. Pokorný, M. Messenský a B. Wurcl. K nim se během příprav připojovali další ochotní pracovníci z řad profesorů, bývalých žáků a přátel školy.
Prvním úkolem byla příprava jubilejního almanachu. Redakční přípravu vzali na sebe R. Svačina a dr. J. Mikulec. Podařilo se jim shromáždit řadu vzpomínkových i odborných příspěvků bývalých profesorů a žáků v takovém množství, že je nebylo možné ani všechny otisknout. Horší potíže však byly s tiskem, ale nadlidskému úsilí ředitele Svačiny se podařilo i tento nejožehavější problém úspěšně vyřešit, a tak almanach, graficky výtečně upravený akademickým malířem Jiřím Šebkem a velmi pěkně vytištěný Grafií n. p. provozovnou 37 v Moravském Krumlově, byl dva dny před zahájením oslav v budově gymnasia a účastníkům mohl být odevzdán. S jeho bohatým obsahem s vylíčením dějin školy, dějin hudby, zpěvu a tělesné výchovy a sportu na ústavě, s pojednáním o abiturientských sjezdech, se vzpomínkami bývalých profesorů a žáků, s ukázkami literárních prací současné žákovské generace, se seznamy ředitelů, profesorů, administrativních pracovníků, školníků a abiturientů a s reprodukcemi výtvarných děl absolventů byli všichni, kdož si almanach zakoupily, nanejvýš spokojeni, a proto slovy uznání a pochvaly nešetřili.
Další práce přípravného výboru se soustředila na řešení velkého množství náročných úkoly, které s oslavami souvisely. Za obětavé pomoci důvěrníků jednotlivých tříd zajištěny adresy absolventů,

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková