O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 88a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

uložené okresním sekretariátem a Ústředním výborem Svazu požární ochrany. Pečuje se o výcvik a zvýšení odborné úrovně členů a hodně času se věnuje údržbě požární techniky, zejména dopravních vozů a automobilové cisternové stříkačky. Dále s. Chlubna jménem požárníků upozornil Městský národní výbor na nedostatek zdrojů požární vody ve městě, především v prostoru Beranice, Brožkův kopec, Jánská ulice a prostor u nádraží. Rada vzala zprávu na vědomí a schválila ji i s navrženými opatřeními. Konečně schválila rada vyplacení obnosu 10.000 jako příspěvku na činnost Sokola a 20.000. Komunálním službám na nákup strojního zařízení. Po dohodě s Městským výborem KSČ bylo rozhodnuto, aby u příležitosti 75. výročí založení střední školy v Novém Městě byl podán návrh na udělení státního vyznamenání toto škole.

Zprávu o připravenosti na zahájení stavebních prací podle plánu na rok 1969 a postupu na výstavbě nové budovy základní devítileté školy podal vedoucí technického úřadu s. Marek. Hlavní body jeho zprávy jsou zapsány v kapitole výstavba města na 104/b stránce této kroniky.
Za nepřítomného předsedu sociálně zdravotní komise MUDr. P. Odehnala podal zprávu o činnosti komise v r. 1968 vedoucí odboru správního, s. Marek. Komise se v loňském roce sešla devětkrát; účast členů bylo 75 %. Zabývala se především záležitostí zvýšení důchodů, která byla uskutečněna tak, že v našem městě není dnes důchodce, který by měl důchod menší než 400 Kčs měsíčně u jednotlivců a 700 Kčs u manželských dvojic. Osamělým důchodcům byla ponechána doplňková péče, takže jejich důchod činí 500 Kčs měsíčně. Dále jednala komise o přijímání dětí do jeslí, kde je dnes situace celkem přijatelná, a o stavu hygieny v obchodní síti, Restauracích a jídelnách, ve školních stravovnách, ve školách všech stupňů, učilištích a rekreačních zařízeních, o zdravotním stavu školní mládeže a o čistotě města. Kontrola dodržování hygienických příkazů v obchodní síti, v restauracích a v jídelnách byla prováděna ve spolupráci s komisí pro obchod. Zprávu o školách a učilištích podali komis lékaři MUDr. Sekaninová, Daněk a Zezulka. Rekreační zařízení, zejména koupaliště, sledoval MUDr. Sekora. Komise se také zabývala činností Místní odbočky Československého Červeného kříže. Rozpočet na rok 1968 činil 263.000 Kčs. Na sociálních důchodech bylo vyplaceno 185.620, na doplňkovou péči opakovanou 40.780, na jednorázových příspěvcích 39.000. Sociálně potřebných, kteří dostali tento příspěvek, bylo 256. Příspěvky na stravování důchodců činily 12.056,60. Celkem tedy 277.488. Byl tedy rozpočet překročen asi o 14.500; úhrada opatřena z finanční

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková