O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 86a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

 

Dále uloženo radě převzít záštitu nad oslavami 90 výročí založení Městské odbočky Svazu požární ochrany a význam tohoto jubilea zdůraznit odevzdáním čestných diplomů zasloužilým pracovníkům odbočky. Plénum souhlasí s usnesením rady nevyhovět žádosti dědiců po Janu Slovákovi o odevzdání domu č. 8 do jejich vlastnictví. Schválena zpráva finanční a plánovací komise o hospodaření Městského národního výboru s finančními prostředky v r. 1968, dále zpráva o hospodaření organizací, řízených a financovaných MěNV a zpráva o činnosti komise školské a kulturní a komise zemědělské o hospodářských výsledcích zemědělských závodů v Novém Mstě na Moravě za rok 1968.

V dubnu zvolila Synodní rada církve českobratrské evangelické synodním seniorem, to jest nejvyšším duchovním představitelem, seniora západomoravského distriktu a novoměstského faráře PhDr. Václava Kejře. Této nejvyšší církevní pocty dostalo se plným právem vynikajícímu představiteli církve českobratrské evangelické v našem městě i v kraji, výborného kazatele a člověku, který měl hluboký zájem o kulturní život obyvatelstva Nového Města i o všechno co se v něm odehrávalo. Právem patřil k jeho výrazným a populárním postavám a není pochyb, že se stejně významným způsobem osvědčí i ve vysoké funkci církevní, která mu byla svěřena. V našem městě blahodárně působil od roku 1937, tedy plných 32 let.

99. výročí narození V. I. Lenina bylo vzpomenuto 22. dubna na kulturním večeru v sále Jednotného klubu pracujících. Slavnostní projev, po němž následoval kulturní program, přednesl předseda Městského národního výboru s. Bohuslav Dvořák.

Oslava Svátku práce se konala v čistě uklizeném a vyzdobeném městě za velmi krásného a teplého počasí. Od sokolovny, nádraží a nemocnice vyšly v 9,30 hod. tři dílčí průvody doprovázené hudbami na náměstí dr. Ivana Sekaniny, kde byla v deset hodin zahájena vlastní oslava tradičního svátku dělnické třídy. Úvodem zahrána Státní hymna a po uvítání přítomných předsedou Městského národního výboru s. Bohuslavem Dvořákem přednesl slavnostní projev pracovník okresního sekretariátu KSČ s. V. Suchý. Krátká ale důstojná oslava byla zakončena Internacionálou. Účast na manifestaci byla proti jiných letům podstatně menší. Valnou část průvodu tvořila školní mládež, z uranových dolů nepřišel nikdo a z ostatních novoměstských závodů jen něco málo zaměstnanců. Po slavnosti

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková