O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 84b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

pro výstavbu obchodního střediska, a pěti hlasy proti dvěma rozhodla kupní smlouvu podepsat. S. Krotký informoval radu, že dědic po panu Slovákovi podal žádost o vrácení domu č. 8 na Sekaninově náměstí (dnes Domovní správa) do vlastnictví. Žádost projednala komise místního hospodářství a vyslovila se proti vrácení; rada projevila s jejích rozhodnutím souhlas. Rada konečně převzala na žádost Místní jednoty požární ochrany v Pohledci záštitu nad oslavami 50. výročí založení hasičského sboru.
Zprávu o hospodaření Městského národního výboru, Komunálních služeb, Domovní správy a provozoven MěNV za rok 1968 podali soudruzi V. Beneš a F. Krotký. Z jejich velmi podrobného referátu uvádím některá nejdůležitější čísla a výklad k nim. 2. kapitola rozpočtového hospodaření – vodní hospodářství: příjem: plán 8.000, skutečnost 0 (poplatek za odběr vody v Pohledci bude vybrán v r. 1969); vydání: 10.000/18.538.64 (překročeno v důsledku provádění zemních prací na rozšíření vodovodu v Luční ulici). 6. kapitola – stavebnictví: příjem: plán 0, skutečnost 20.887.20; výdaje: 5000/308.131.59 (stavba střelnice Svazarmu 2.462.50, stavba garáže a skladu zahrádkářů 7.017.87, fasáda tělovýchovného střediska 135.75,50, ústřední topení v budově Městského národního výboru 125.616.72). 10. kapitola – doprava: příjem 0/0; výdaje 486.000/430.665.05. 14. kapitola – školství: příjem 591.000/578.339,30; výdaje 2.019.000/2.210.777,56 (překročení způsobeno nákupem zařízení pro novou budovu základní devítileté školy; příspěvek na zakoupení učebnic činil 82.000, čerpáno pouze 51.820.00; plánovaná částka příjmů na stravování dětí je nesplněna o 21.000. Lidová škola umění zvýšila příjmy o 8000 (zvýšení školného o deset korun u žáka). Kapitola 15. – zdravotnictví: příjem 122.000/157.509,20 (způsoben vybíráním poplatku v jeslích podle nejvyšší sazby); výdaje 281.000/300.229,65. Kapitola 16. – kultura: příjem 362.000/419.171, výdaje 387.000/614.009,36. Překročení příjmů vykázalo kino (o 58.000); výdaje překročeny na půjčovném a proplacena generální oprava promítacího stroje. Na světovou činnost byl plán 119.000; překročen na 306.477,63 (způsobeno náklady na stavbu kulturního domu v Pohledci (130.000), údržbu sokolovny (24.000), bojler v tělovýchovném středisku 24.330. Jednotnému klubu pracujících zvýšena dotace o 5.000 na krytí zvýšených výdajů v r. 1968. Kapitola 19. – vnitřní správa: příjmy 1000/6.482,00, výdaje 452.000/661.913,75. V r. 1968 provedena úprav oddací síně, která si vyžádala náklad ve výši 170.000. Kapitola 28. – sociální zabezpečení: příjem 0/0, výdaje 263.000/278.250,80. Kapitola 39. – místní hospodářství: příjem 1,246.000/1,446.539,42, výdaje 1,885.000/

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková