O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 81b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

se téměř pravidelně střídaly s jasnými. Ve dnech 2., 6., 13., 18., a 25. byly mírné bouřky; vydatných přeháněk a dešťů bylo dost. V celém měsíci září byly teploty kolem 15°, v posledním týdnu o něco nižší. Zamračených a oblačných dnů bylo víc než jasných. Vály mírné větry, drobně pršelo v šesti dnech a 27. a 28. byl za svítání bílý mráz. V prvním týdnu měsíce října byly teploty kolem 10°, ve druhém kolem 12°, ve třetím kolem 8° a v posledním o něco málo nižší. Po celý měsíc bylo převážně zamračeno a oblačno; jasno bylo jen 5. navečer, 19. a 20. ráno a 21. a 22. po celý den. Dešťové přeháňky byly v prvním týdnu, potom 11., 12. a 15. a 20., 21. a 24. byl bílý mráz. V prvním listopadovém týdnu bylo dost teplo (kolem 10°), později teploty poklesly až na +2°, 14. a 15. pod bod mrazu na -5°. Od 17. se oteplilo (+8°) a konec měsíce se držela teplota kolem bodu mrazu (+3° až -4°). Většinou bylo zamračeno, mlhavo a sychravo. Deště bylo málo; 14., 15. a 16. drobně sněžilo. Vál slabý až mírný vítr. Teplota v prosinci byla většinou kolem -5°, v noci nižší. Od 20. se poněkud oteplilo na +2°, od 26. ochladilo na -10 až -12°. Do 9. bylo zamračeno, potom byly čtyři dny jasné a po nich opět zamračeno až do konce měsíce. Do 9. byla jinovatka, od 17. drobně sněžilo. Sněhový poprašek byl místy 5 cm. Vál mírný vítr, deště nebylo.

Požáry. Ani v letošním roce nedošlo v našem městě k většímu požáru nebo jiné přírodní katastrofě. Naši požárníci zasáhli třikrát. Dne 9. února při uhašení malého požáru na výstavbě haly nár. podniku Sport u Pohledce (11 členů), 23. března v kotelně u gymnasia (9 členů) a 21. prosince při hašení bytového požáru v desátém poschodí věžového domu u sokolovny. Šlo vesměs o požáry menší, které díky včasnému zpozorování a rychlému zásahu nenabyly větších rozměrů, a proto nebylo ani zapotřebí nasazovat větší počet požárníků.

Koncept zápisu do kroniky za rok 1968 byl vypracován v červenci, srpnu a v první polovině září 1969. Byl schválen letopiseckou komisí za přítomnosti předsedy městského národního výboru s. Bohuslava Dvořáka na její schůzi dne 24. září 1969. Zápis do kroniky dokončen 28. října 1969.

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Marie Buřvalová