O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 80a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Dne 12. listopadu zemřela náhle Božena Šachová, manželka bývalého přednosty místní železniční stanice, pochovaná na katolickém hřbitově 16. listopadu. 19. listopadu zesnula po těžké nemoci ve vysokém věku 84 let občanka našeho města Josefa Tatíčková, bývalá majitelka prodejny zeleniny. Její pohřeb se konal 22. listopadu. Dne 22. listopadu zemřel v nemocnici v Dačicích ve věku 73 let bývalý dlouholetý profesor novoměstské reálky a od r. 1948 ředitel zdravotnické školy v našem městě Jiří Živný. Od r. 1945 velmi aktivně pracoval v místní organizaci komunistické strany, jíž byl po určitou dobou také předsedou. Byl zpopelněn v brněnském krematoriu 28. listopadu.

Výstavba města. Komunikace byly kompletně provedeny na sídlišti Na výhledech. Práce zajišťoval Městský národní výbor s nár. podnikem Silniční vývoj. Rekonstruována komunikace z polní cesty na asfaltovou vozovku bez obrub v prostoru Veslařská ulice – viadukt Československých státních drah. Dále provedena vozovka v prostoru viadukt-rozcestí k pekárnám – pionýrský tábor ministerstva vnitra. Kanalizace: provedeno 105 m v ulici Na výhledech a dokončena kanalizace v ulici na Beranici a na Brožkově kopci. V nadplánu byla provedena trasa kanalizace před novostavbami v ulici Karla Němce, aby bylo možno v příštím roce provést stavbu vozovky. Úpravy chodníků a veřejného prostranství. Technické služby města provedly konečnou úpravu chodníků z Komenského náměstí až po nádraží a v parku na náměstí dr. J. Sekaniny. Pokrytí jemnou asfaltovou směsí bude zde provedeno v příštím roce. Uskutečněna generální oprava kašny sv. Anny včetně úpravy schodů a úprava chodníků v ulici Smetanově směrem k nádraží. Akce -Z-. Odbočka Svazu zahrádkářů dokončuje v prostoru pod nemocnicí výstavbu centrálního skladu pro hnojiva a garáže. Provedena břízolitová fasáda na celém objektu tělovýchovného střediska, upraveno hlavní schodiště, boční schody a mostový vstup na hřiště. Tato úprava byla provedena současně s betonáží chodníku v rámci úpravy sídliště. V letošním roce se městský národní výbor zaměřil na práce, které je nutno dokončit jako přípravu komunikací v jednotlivých sídlištích, které se budou v příštím roce osídlovat. V r. 1969 budou obdobným způsobem připraveny práce na inženýrských sítích u novostaveb v Maršovicích a Pohledci. Elektrifikace. Rozšířena stávající elektrická síť v Maršovicích, a to před novostavbami směrem k Novém Městu a v Pohlednic v nově vyhlášeném stavebním obvodu. Z podnikové výstavby dokončuje ZRUP blok H a terénní úpravy včetně osázení zelení. V září odevzdáno městskému národnímu výboru veřejné osvětlení v Tyršově, Křenkově a Drobného ulici. Dokončena byla generální přestavba nádražní budovy a po vleklém jednání se dokončuje dostavba prádelny a výměníkové stanice

Rok: 
Přepsal/a: 
Marie Buřvalová