O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 7a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Faksimile: 
Originál stránky - profi sken: 

v tom, že období poměrného klidu jsou vystřídána větší trestní činností a porušováním veřejného pořádku. Snad to souvisí s tím, jaké osoby se zde zdržují anebo sem přicházejí. V Novém Městě na Moravě bylo vyšetřováno jedenáct případů činů soudně trestných (dva případy krádeže, tři loupeže, jeden výtržnictví, jeden útok na státní orgán, jedno mravní ohrožení mládeže, jeden pokus o odcizení automobilu a jedno vloupání do hotelu). Nejzávažnější případy byly přepadání žen v lednu, které přes rozsáhlé pátrání i aktivní pomoc občanů nebyly objasněny a pachatelé zůstali nevypátráni. Proto se v pátrání dále pokračuje. Dále bylo osm případů provinění (čtyři majetkové a ostatní byly porušením zásad socialistického soužití) a osmnáct případů přestupků (čtyři majetkové a zbývající proti socialistickému soužití, neslušné chování, výtržnosti v opilství apod.). Dopravních nehod bylo sedm. Celkový počet případů je dosti veliký už proto, že jde pouze o případy veřejné bezpečnosti oznámené; větší je počet případů, které museli příslušníci veřejné bezpečnosti zjišťovat.

Hlavním cílem a účelem informování veřejnosti o trestní činnosti je stanovení zásad spolupráce občanů a masových organizací s veřejnou bezpečností v tom, jak výchovně působit na ty, kdož porušují zásady socialistického soužití. Na loňském aktivu občanů s pracovníky veřejné bezpečnosti byly stanoveny některé konkrétní zásady pro činnost komise pro ochranu veřejného pořádku i masové organizace. Úkoly byly zčásti splněny hlavně v tom, že se pomohlo organizacím získat správný pohled na výchovu členů. Mnohé podniky řešily poklesky svých zaměstnanců zcela správně, často i tvrději, než by trestala komise pro ochranu veřejného pořádku. Leckdy rozvázaly s provinilým pracovní poměr, což je jednak správné, poněvadž jde o zaměstnance, který bude dál pokračovat v přestupcích, jednak méně vhodné, poněvadž se jde cestou nejmenšího odporu a na novém pracovišti, kde provinilého dosud neznají, nebudou na něho moci výchovně působit. Častější jsou však případy, kdy vedoucí závodů provinilé obhajují a po veřejné bezpečnosti žádají, aby poklesek nebyl oznamován a postih byl co nejmenší. V zásadě nelze mít proti tomu námitek, zvláště když zákon dává podniku možnost nabídnutí společenské záruky, ale na druhé straně odporuje tento způsob zákonu, protože se trestního činu dopouští pracovník veřejné bezpečnosti. Pravým účelem takových intervencí bývá snaha zakrýt vlastní nedostatky v dodržování zákonů a nařízení v podnicích, např. při kontrole jízdy služebními vozy nebo při používání alkoholických nápojů přímo v podnicích. Široké pole výchovného působení zde mají organizace strany a masové složky na závodech.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková