O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 79b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

věnoval historii sklářství a železářství na Vysočině, městské správě, poměrům hospodářským,
sociálním, náboženským a kulturním. Po mnoho let byl obětavým a pečlivým správcem Horáckého muzea. Byl pohřben za veliké účasti obyvatelstva města na katolickém hřbitově, kde jeho práci školskou a dílo historické ocenil vřelými slovy profesor dr. Josef Mikulec a jeho lidský profil bývalý novoměstský kaplan Jindřich Šilhan. 14. července zemřel občan našeho města J. Šimek, pohřbený 17. července a 29. července ve věku sedmdesátipěti let zaměstnanec n. p. Sport a bývalý vojenský muzikant František Vojnar, který se po odchodu z vojenské služby horlivě účastnil kulturního života v našem městě jako velmi dobrý houslista; byl pochován 1. srpna. Dne 11. srpna předčasně ve věku 38 let zemřela po zákeřné nemoci úřednice městského národního výboru v Novém Městě na Moravě Božena Sklenářová, pohřbená u kostelíčka 15. srpna. 16. srpna zemřela občanka našeho města Františka Pohanková a 18. srpna dlouholetý hrobník katolického hřbitova a zvoník farního kostela Ludvík Šír. Malá, výrazná postava dobráckého člověka, přesně plnícího povinnosti, které mu byly uloženy jeho dvěma funkcemi, v přesnou hodinu zvonění vždycky na věži kostela, bude dlouho postrádána mezi rázovitými figurkami našeho. Byl pohřben na hřbitově, v němž k věčnému spánku uložil stovky našich spoluobčanů. Dne 29. srpna zemřela ve věku devadesáti let a 1. září byla na katolickém hřbitově pochována paní Marie Fialová, vdova po advokátu a významném kulturním pracovníku dr. Fialovi, jedním ze zakladatelů Pěveckého a hudebního spolku Smetana a výborném klavíristovi. Dne 2. září zemřel a 5. září byl pohřben bývalý hostinský Karel Joukl a 11. září důchodce a bývalý hostinský na Brněnské ulici Antonín Růžička. 9. října zemřel a 13. října byl pohřben František Formánek, kolářský mistr a v letech 1946-1948 člen rady městského národního výboru. 22. října zesnula ve věku 94let vdova po bývalém čalouníku a sedláři Matylda Fialová, zpopelněná v brněnském krematoriu 29. října. 8. listopadu zemřela vdova po úředníku Krejcarového spolku a členu městského zastupitelstva Marie Fialová, pohřbená 12. listopadu. Téhož dne zemřel v Litvínově, kam se nedávno z našeho města ke svému synovi odstěhoval, soudruh Hynek Václavík, poctivý zednický dělník a dobrý člověk, od r. 1921 člen komunistické strany, vyznamenaný za zásluhy v boji proti fašismu, a od r. 1945 člen městského národního výboru. Byl zpopelněn v krematoriu města Mostu dne 13. listopadu. Celý svůj život strávil na Vysočině a v Novém Městě a jistě se v novém prostředí necítil dobře. Zemřel ve věku 79 let a zanechává po sobě dobré jméno a památku čestného pokrokového člověka.

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Marie Buřvalová