O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 79a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

23. ledna zemřel ve věku 66 let po dlouhém a těžkém utrpení bývalý zaměstnanec Hospodářského družstva Rudolf Havlík, pohřbený 27. ledna na evangelickém hřbitově. 28. února zesnula po dlouhém utrpení a 2. března byla na katolickém hřbitově pochována Marie Bramborová, manželka majitele krejčovského závodu. Dne 29. února odešel ve věku 91 let bývalý dlouholetý notář Artuš Müller. V zesnulém, který byl 6. března pohřben v Kolíně, ztratilo město jednu z výrazných postav své nedávné minulosti, která vyrostla za zcela jiných hospodářských a sociálních poměrů a těžko se smiřovala se současností, kterou nechtěla ani nemohla pochopit. Téhož dne zemřela a 7. března v brněnském krematoriu byla zpopelněna Marie Hencová, která se dožila požehnaného věku 97. let. 9. března zesnul bývalý bankovní úředník Josef Litochleb, pochovaný na katolickém hřbitově 13. března, a 10. téhož měsíce Adolf Havlík, vrchní strážmistr veřejné bezpečnosti ve výslužbě, zpopelněný v brněnském krematoriu 19. března. Dne 16. března ukončila se náhle v 61. roce věku životní cesta Arnošta Svítila, dlouholetého učitel na měšťanských školách na Slovácku a později profesora na jedenáctileté střední škole v našem městě. V letech 1946-1948 byl členem rady městského národního výboru a jako vynikající zemědělský odborník pracoval úspěšně v zemědělské komisi. Povahově klidný a společenský byl velmi oblíben v širokých vrstvách obyvatel našeho města, jak to prokázala veliká účast na jeho pohřbu dne 19. března. O den později 17. března zemřel ve věku 76 let František Kalina a 2. června ve vysokém věku 82 let řídící učitel ve výslužbě Gustav Sommer, zpopelněný 6. června v brněnském krematoriu. 20. června zemřela po těžkém zranění zdravotní sestra nemocnice v Novém Městě na Moravě Věra Topinková v mladistvém věku 21 let; byla pohřbena 25. června na evangelickém hřbitově. 24. června zemřel a 28. června na katolickém hřbitově byl pochován významný rodák z našeho města, profesor reálky v Prostějově a v Novém Městě na Moravě Josef Fiala. Pocházel ze starobylé novoměstské rodiny a po absolvování novoměstské reálky jako vysoce nadaný matematik studoval na pražské universitě profesuru matematiky a deskriptivní geometrie. Po ukončení vysokoškolských studií působil nejdříve na reálce v našem městě, potom v Prostějově a opět u nás až do odchodu do důchodu v r. 1941. Láska k rodnému městu přivedla jej ke studiu jeho minulosti, a tak z profesora Fialy vyrostl přední regionální pracovník historik, prostudoval téměř všechen dostupný archivní materiál. Výsledky svých studií uložil v dlouhé řadě příspěvků v místních časopisech i v publikacích knižních, z nichž nejvýznamnější je Novoměstský listinář. Jeho velikou láskou byly práce rodopisné, jejichž výsledkem byla dlouhá řada publikovaných i nepublikovaných rodokmenů významných i prostých lidí z města i kraje. Velkou pozornost

 

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Marie Buřvalová