O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 78b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

V pátek 26. července se konala v sokolovně veřejná schůze všech členů Sokola a jeho příznivců, svolaná přípravným výborem za účelem plného obnovení činnosti této tělovýchovné organizace.
Dne 19. prosince uspořádal Závodní výbor ROH Silničního vývoje Brno – provoz Nové Město na Moravě při příležitosti zahájení provozu sauny besedu s docentem dr. Františkem Vojtou z Brna o významu saunování.
I v letošním roce prokázali někteří naši spoluobčané svoji lásku k člověku a vysoké morální uvědomění tím, že se přihlásili k bezplatnému dárcovství krve. Jsou to: Josefa Coufalová, Karel Procházka, Eliška Čejková, František Skalník, Ladislav Prášil, Helena Lukášová, Marie Fričová, Marie Kočová, Marie Němcová, Růžena Grošofová, Božena Brožová, Jan Brož, Danuše Chaloupková, Marta Kubátová, Josef Večeřa, Ivan Hlaváček, Emil Pelán, Josef Kinc, František Procházka, Marie Ruskolová, Filipka Petrová, Libuše Zelená, Marta Kalábová, Miroslav Sochor, Miroslav Sochor mladší, František Kosek, Irena Kubečková, MUDr.Vojtěch Koutný, Josef Mrkos, Lubomír Zdražil, Václav Krupička, Anna Díbřová, Josef Humlíček, Josef Ťupa, František Kozluka a Jan Mašek.

Pohyb obyvatelstva. V roce 1968 se v Novém Městě na Moravě narodilo 106 dětí, z toho 64 chlapců a 42 děvčat, v Maršovicích 6 dětí a v Pohledci 5; celkem 117. Zemřelo ve městě 49 občanů, z toho 30 mužů a 19 žen, v Maršovicích 6 a v Pohledci 7, celkem 62. Přirozený přírustek je 55 dětí. Do města se přistěhovalo celkem 282 lidí, z toho 144 mužů a 138 žen, celkem 282, do Maršovic 3 a do Pohledce 4; celkem 289 lidí. V téže době se z města odstěhovalo 147 lidí, z toho 67 mužů a 80 žen, z Maršovic 7 a z Pohledce 4; celkem 158. Přistěhováním přibylo 131 lidí. Celkový počet obyvatelstva k 31. prosinci 1968 6.582.
Úmrtí. Jako každoročně, tak i letos zaznamenávám do pamětní knihy jména našich spoluobčanů, kteří nás navždy opustili. Každý z nich jistě vykonal kus dobré a poctivé práce, a zaslouží si, aby jeho jméno a památka byly zachovány pro budoucnost. Nezáleží na tom, zda to byl člověk vynikající, či obyčejný občan města.
Dně 31. prosince 1967 zesnul ve vysokém věku devadesáti let důchodce František Zobač, 4. ledna pohřbený na evangelickém hřbitově. Dně 17. ledna po těžkém úrazu v dole zaměstnanec Jáchymovských dolů František Elis ve stáří 30 let; 20. ledna byl pochován na evangelickém hřbitově

Rok: 
Přepsal/a: 
Marie Buřvalová