O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 77b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

instalována výstavka materiálů, vztahujících se k našemu městu v době první světové války a ke vzniku Československé republiky, a v prosinci ve výtvarných místnostech horácké galerie v budově městského národního výboru výstava karikatur malíře Rudolfa Puchýře a knihvazačských prací Bohuslava Plevy. Uskutečněny dvě besedy, první městského kronikáře dr. Josefa Mikulce k 28. říjnu 1918 v Novém Městě na Moravě a druhá s Rudolfem Puchýřem a Bohuslavem Plevou o jejich pracích. K výstavě R. Puchýře a B. Plevy vydán katalog s textem Jiřího Šebka. Plánovaný tisk publikace o horáckém sklářství přesunut na r. 1969. Nebyla provedená také plánovaná instalace stálé lyžařské expozice, poněvadž nebylo možno zajistit zednickou úpravu místnosti. Odsunuto na r. 1969. Ve druhé polovině roku byl prováděn studijní výzkum lidového stavitelství na Novoměstsku. Získané materiály budou zpracovány v r. 1969. Vzhledem k srpnovým událostem klesl počet návštěvníků muzea, které bylo dočasně uzavřeno. Muzeum navštívilo 120 cizinců z Holandska, Švédska, Švýcarska, Spojených států severoamerických, Kanady, Austrálie, Francie, Anglie, Rakouska, Německé spolkové republiky, Jugoslávie, Německé demokratické republiky, Rumunska, Vietnamu, Polska, Maďarska a Sovětského svazu. Galerie uskutečnila čtyři základní malířské výstavy (Malířské dílo V. Rabase, M. Roštínského, Horácký salon k 50. výročí vzniku Československé republiky, obrazy Čeňka Dobiáše a obrazy a kresby Pavla Kopáčka) a tři výstavy putovní (Výtvarníci Horácka v Jednotném klubu pracujících v Letovicích, Fotografie Miloše Spurného v Jednotném klubu pracujících ve Velkém Meziříčí a tamtéž obrazy P. Kopáčka). V porovnání s r. 1967 byla vyšší návštěvnost výstav (v r. 1967-6.978, v r. 1968-11.167. Sbírkový fond galerie byl rozšířen pravidelným ročním nákupem o díla Josefa Jambora, Oldřicha Blažíčka, Bohdana Laciny, Karla Němce a Vincence Makovského.

Tělesná výchova a zdravotnictví. Tradiční a slavné párkové závody pod heslem Hledáme nové talenty uspořádala Tělovýchovná jednota Sokol ve spolupráci s Jednotným klubem pracujících v neděli 28. ledna ve 14 hodin u sokolovny. Závodili chlapci nar. v r. 1958/1959 v běhu na 500 m, 1960/1961 na 300 m, 1962/1963 - 100 m, 1964 a mladší na 50 m. Děvčata v běhu 300, 100, 50 m. První tři vítězové každé kategorie získali diplom, všichni závodníci párek, rohlík a čaj.
          Tradiční 30. lyžařský závod o Zlatou lyži Českomoravské vysočiny a Memoriál Josefa

Rok: 
Přepsal/a: 
Lenka Huťková