O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 77a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

pro dospělé o literatuře krásné, čtyři besedy naučné a deset besed o literatuře krásné pro mládež a čtyři výstavy knih. Příjmy od čtenářů činily 2670,35 Kčs. V knihovně byl instalován regál pro literární novinky. Pokračuje se v budování katalogu, provedena inventura knižního fondu a soutěž vzorný čtenář; tři nejlepší čtenáři byli odměněni. Spolupráce s lidovou školou umění byla uspokojivá, s Jednotným klubem pracujících slabší. Výdaje knihovny činily za rok 1968 67.668,65 Kčs, z toho mzdový fond 60.000. Příjmy: od čtenářů vybráno 5256,03 Kčs, ostatní příjmy 591,66; zbytek z roku 1967 4358,18.
Kino. V r. 1968 bylo plánováno 525 představení, uskutečněno 493(95,3%); návštěvníků 83 000-93.689 (112,9%), tržby 350.000-411.387,60(117,5%). Průměrný počet návštěvníků na představení 190, průměrná tržba za jedno představení 834,50, průměrná cena vstupenky 4,39, průměrné využití kapacity sálu 54%; hracích dnů 299, počet filmů 186, z toho širokoúhlých 59, na rozšířeném promítacím plátně 6, klasických 121. Filmy dle původu: československé 81, sovětské 12, francouzské 18, anglické 13, americké 15, západoněmecké 13, italské 6, jugoslávské 8, východoněmecké 7, švýcarské 2, polské 1, brazilské 1, rumunské 1 a řecké 1. Filmy finančně úspěšné: Angelika, Létající Clipper, Četník ze Saint Tropez, Četník z New Yorku, Čingischán, Poklad Inků, Dobrodruh z Istanbulu, Zlatokopové z Arkansasu, Evangelium sv. Matouše, Hrdinové z Telemarku, Zálesák, Šíleně smutná princezna, Rio bravo, Objížďka, Dámy a pánové, Viva Maria. Filmy neúspěšné: Nebe nad hlavou, Hippokratova přísaha, Matčina věrnost, Muž, kterého miluji (vesměs sovětské), Kristián (československý-přerušena dodávka elektr. proudu), Stud a Zázračný hlavolam (československé) a Lotova žena a Žhavé léto (východoněmecké).
Horácké muzeum a galerie. Nejvýznamnější událostí v historii obou ústavů bylo jejich sloučení od 1. června 1968 a ustanovení nového ředitele spojených ústavů, jímž se od 15. října 1968 stal Dr. Mirko Rosenbaum. Od 1. dubna 1968 pracuje pro muzeum a galerii účetní síla s polovičním úvazkem /M. Száparová/ a dnem 1. června 1968 nastoupila do muzea odborná pracovnice pro národopis, absolventka oboru etnografie na filosofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Brně M. Marková. Muzejní rada se sešla v tomto roce čtyřikrát a řešila všechny úkoly, týkající se činnosti a provozu muzea. Ve zrušené síni dělnického hnutí bylo k 50. výročí vzniku Československé republiky

Rok: 
Přepsal/a: 
Monika Daňková