O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 76b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

V neděli 22. prosince provedl Pěvecký a hudební odbor Smetana při Jednotném klubu pracujících v sále klubu koncert s názvem vánoce v hudbě staletí. Byly provedeny vánoční skladby pro zpěv, housle, flétnu, varhany a ženský a smíšený sbor, a tentokrát po prvé v historii obnoveného odboru Smetana také pro orchestr. Vyvrcholením výborně připraveného koncertu bylo skvělé provedení slavné Pastorální vánoční mše Jana Jakuba Ryby, Hej, mistře pro sóla, sbor, orchestr a varhany, přijaté přeplněným sálem s bouřlivým nadšením a potleskem, který nebral konce. Skladby nacvičil a řídil dr. Josef Mikulec. Sóla zpívali J. Grepl a J. Jinek, na housle hrál učitel lidové školy ve Sněžném R. Drdla, na flétnu učitel základní devítileté školy v Bystřici nad Pern. J. Kšica a na varhany učitel lidové školy umění v našem městě J. Hradecký. Dále účinkovalo přes sedmdesát zpěváků a hudebníků. Koncert byl jednou z nejlepších kulturních událostí v našem městě v posledních letech a dlouho se o něm hovořilo.
Na Hod boží vánoční 25. prosince v 16 hod. odpoledne uspořádala místní organizace československé strany lidové ve farním kostele duchovní koncert, na němž byly chrámovým sborem a jeho sólisty provedeny vánoční skladby pro sóla, sbor, orchestr a varhany.

Městská lidová knihovna. V r. 1968 rozvinula městská lidová knihovna v nových vyhovujících místnostech u Janovských na náměstí dr. J. Sekaniny rozsáhlou a bohatou činnost. Stalo se knihovnickým střediskem pro spádové obce Rokytno, Radňovice, Jiříkovice, Petrovice, Zubří, Křídla, Novou Ves, Olešnou a Vlachovice. Novou ředitelkou knihovny byla ustanovena s. Marie Hamžová. Byl proveden rozbor návštěvníků knihovny, jichž bylo v r. 1968 786. Z toho bylo do 15 let 321, nad 15 let 465; z nich bylo 232 mužů a 233 žen. Věkové skupiny: 15-19 let 143, 20-29 133, 30-59 103 a 60 a více 81. Základní školní vzdělání mělo 274 návštěvníků, středoškolské 166, vysokoškolské 25. Povolání: dělníků 64, technická inteligence 32, ostatní inteligence 79, pracovníků v zemědělství 4, ostatních zaměstnání 43, studentů 115, učňů 38, v domácnosti 41, důchodců 49. Výpůjčky v I. pololetí. Literatura naučná. Spisy marxistické: svazků 286, výpůjček 30; ostatní společenské vědy 778/1369; přírodovědné obory 217/450; literatura zemědělská 186/187; technická 208/538; ostatní spisy naučné 807/1347; výpůjček celkem 2482. Literatura krásná: 1797 svazků – 5463 výpůjček. Celkový počet svazků 10.125, výpůjček 20.382. Přibylo 470 svazků, ubylo 16, čtenářů 616, z toho mládeže 287. Byly uspořádány dvě besedy

Rok: 
Přepsal/a: 
Marie Buřvalová