O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 76a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

J. Grepl a Horácké kvarteto ze Žďáru nad Sázavou. Výstava, která se těšila pozornému zájmu četných návštěvníků, trvala do 10. listopadu.
Dne 28. října otevřelo Horácké muzeum v jedné ze svých místností malou výstavku dokumentů z období první světové války a 28. října 1918. Uvedl ji stručným proslovem městský kronikář Dr. J. Mikulec, který měl 21. listopadu v sále Jednotného klubu pracujících podrobnou a obsahově bohatou přednášku o 28. říjnu 1918 v Novém Městě na Moravě.
Dne 13. listopadu dožil se požehnaného věku osmdesáti let dlouholetý učitel zdejší měšťanské školy a její ředitel, obětavý kulturní pracovník v oboru hudby a zpěvu a jeden ze zakladatelů Pěveckého a hudebního spolku Smetana, Kamil Bukovský. K životnímu jubileu mu blahopřáli zástupci Výboru pro občanské záležitosti, závodní organizace ROH a prostřednictvím městského rozhlasu i početní jeho osobní přátelé.
Po dvacetiletém odmlčení vystoupil ve dvou představeních, uspořádaných ve dnech 7. a 8. prosince v sále sokolovny, Divadelní soubor československé strany lidové. V rámci oslav 50. výročí vzniku Československé republiky sehrál slavnou Jiráskovu divadelní hru Lucernu, kterou nastudoval a režíroval dřívější známý ochotnický herec Oto Smetana za hudební spolupráce učitele lidové školy umění ve Žďáře nad Sázavou a místního ředitele kůru J. Večeři. Scénický balet provedla rytmická skupina paní Irmy Kánské. Obě představení byla vyprodána a těšila se veliké pozornosti početných návštěvníků z města i z okolních vesnic. Hra byla provedena 6. prosince také pro žactvo novoměstských škol.
Dne 10. prosince uspořádal Městský výbor Národní fronty a Jednotný klub pracujících přednášku docenta Dr. Haluzy z Brna na téma Současná situace a otázka federalizace. Po přednášce byla diskuse.
Dne 15. prosince rozzářila se po mnohaleté přestávce opět světla vánočního stromu republiky na náměstí dr. I. Sekaniny. Nebylo žádné úvodní slavnosti. Výtěžek sbírky pod vánočním stromem bude určen dětem bez domova, pro něž se mají stavět SOS vesničky. Do konce měsíce prosince bylo pod stromek odevzdáno 5560 Kčs.
Dne 18. prosince sehrál Dramatický odbor Jednotného klubu pracujících v sále klubu divadelní hru A. Casony Sedm výkřiků na moři. Hru výborně připravil a režíroval Jindřich Grepl. Provedení mělo velmi vysokou uměleckou úroveň a těšilo se plně soustředěné pozornosti početných návštěvníků. Na všeobecnou žádost musela být hra opakována.

Rok: 
Přepsal/a: 
Petra Hromádková