O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 75b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Od 7. října byla v kanceláři předsedy městského národního výboru vyložena na týden městská kronika k veřejnému nahlédnutí všem obyvatelům města.
Dne 18. října uspořádal Jednotný klub pracujících v rámci oslav 50. výročí vzniku Československé republiky slavnostní koncert symfonického orchestru Jednotného klubu pracujících ve Žďáře na Sázavou, který připravil a řídil dirigent orchestru Vlastimil Raab. Po zahájení Státní hymnou zazněly skladby B. Smetany (Slavnostní předehra C dur, Pochod studentských legií z r. 1848, předehra k opeře Hubička a směs z opery Prodaná nevěsta), A. Dvořáka (předehra ke III. jednání opery Čert a Káča, Slovanský tanec č. 4, Legenda č. 4, Dvojzpěv Bohuše a Julie z opery Jakobín (zpívala L. Rosecká a J. Grepl) a Slavnostní pochod), V. Blodka (árie Janka z opery V studni a árie Veruny z téže opery – zpíval J. Grepl a L. Rosecká) a J. Kubelíka (Serenáda pro housle a orchestr – hrál R. Drdla). Pečlivá příprava a dobré provedení skladeb měly u početných návštěvníků koncertu pronikavý úspěch.
Dne 26. října v devět hodin dopoledne byla v botanické zahradě střední všeobecně vzdělávací školy zasazena lípa svobody. Stalo se tak v rámci oslav 50. výročí vzniku Československé republiky malou slavností za účasti všech profesorů, učitelů a žáků základní devítileté a střední školy. Projev měl ředitel školy R. Svačina, případnou báseň recitoval žák 9.a třídy Jan Mikulec a na závěr zazpívána všemi přítomnými Státní hymna. Do lahve, uložené do kořenů lípy, vložen tento zápis. My žáci základní devítileté školy a střední všeobecně vzdělávací školy v Novém Městě na Moravě spolu se svými učiteli jsme zasadili tento strom republiky v roce 50. výročí vzniku samostatné Československé republiky dne 28. října 1968. Vzpomínajíce tohoto významného výročí naší republiky, chceme po tragických událostech srpna r. 1968 ještě upřímněji slíbit věrnost ideálům svobody, z nichž se naše republika zrodila a které nechceme ani v dalších letech i v celém našem životě opustit. Ať kdokoliv a při jakékoli příležitosti vyzvedne od kořenů tohoto stromu tuto zprávu, nechť vzpomene nás všech, kteří zasazením tohoto stromu vzdáváme úctu a dík bojovníkům první a druhé světové války za svobodu, mír a demokracii. V Novém Městě na Moravě dne 28. října 1968.
Dne 27. října byla za veliké účasti přátel a ctitelů umělcova díla otevřena v sále Jednotného klubu pracujících výstava obrazů akademického malíře Pavla Kopáčka. Umělcovo dílo a jeho místo v našem moderním malířství zhodnotil a v kulturním pořadu účinkoval

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Petra Hromádková