O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 75a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Dne 15. června sehrál Dramatický odbor Jednotného klubu pracujících v sále klubu divadelní hru Jana Drdy Dalskabáty – hříšná ves aneb Zapomenutý čert. Připravil ji Ph Mg Jan Kervitzer, který s herci, kteří se podíleli na realizaci divadelního představení, dosáhl u početného publika pronikavého uměleckého úspěchu. Hra byla na přání publika opakována ještě 5. července.
Dne 14. července otevřela Horácká galerie ve výstavních místnostech v budově městského národního výboru výstavu výtvarníků Horácka, uspořádanou k 50. výročí vzniku Československé republiky.
Zahájení nového školního roku, stav novoměstského školství a osobní změny na jednotlivých školách. Dne 1. září byl obvyklým způsobem zahájen ve vymalovaných, vyčištěných a vkusně upravených učebnách našich škol nový školní rok. Na dolní základní devítileté škole měl první až pátý postupný ročník 12 tříd, šestý až devátý postupný ročník 14 tříd; zapsáno bylo celkem 772 žáků, z toho 396 chlapců a 376 děvčat. Na základní devítileté škole při střední všeobecně vzdělávací škole bylo v prvním až pátém postupném ročníku zapsáno v 10 třídách 277 žáků, z nichž bylo 142 chlapců a 135 děvčat, v šestém až devátém postupném ročníku v 10 třídách 300 žáků, z nichž bylo 146 chlapců a 154 děvčat. Celkem bylo na obou stupních 20 tříd s 577 žáky (288 chlapců a 289 děvčat). Střední všeobecně vzdělávací škola měla tři ročníky se 104 žáky, z nichž bylo 41 chlapců a 63 děvčat. Na dolní základní devítiletou školu nově přistoupili učitelé František Blažíček, Jana Doležalová, Marta Peňázová, Blažena Špinarová a do školní družiny Hana Matulková. Do učitelského sboru horní základní devítileté školy vstoupily Františka Chalupová, Dagmar Marečková, Marie Popelková, Marie Adámková a do školní družiny Helena Fialová. Dále ustanoven na škole rehabilitovaný učitel Vladimír Hájek. Ze sboru vystoupily učitelky Helena Šuráňová (přestěhovala se do Liberce), Jarmila Zahradníková (odešla do důchodu) a Hana Matulková, která přešla do družiny na dolní škole. Do profesorského sboru střední všeobecně vzdělávací školy vstoupila Marie Hamžová. Do důchodu přešel Dr. Josef Mikulec, který s důchodci Jiřím Beranovským a Ferdinandem Rothscheinem zůstali však dále na škole se sníženým učebním úvazkem.
Ve dnech 23. září až 3. října byla otevřena v sále Jednotného klubu pracujících Mezinárodní výstava kreseb dětí od pěti do patnácti let z osmnácti různých států. Výstavu navštívily hlavně děti novoměstských škol.

Rok: 
Přepsal/a: 
Petra Hromádková