O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 74b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

se vnímavému zájmu početného publika.
Dne 31. května uspořádala městská lidová knihovna a Jednotný klub pracujících v sále klubu večer milostné poezie, připravený ředitelkou knihovny Marií Hamžovou. Verše předních našich i světových básníků a dramatiků recitovali Hamža, Petrová, Večeřová, Hamanová a Hamžová. Večer se početným návštěvníkům velmi líbil.
Sedm jednou ranou. Pro populární rozhlasovou soutěž s uvedeným názvem, v níž se utkávají zástupci dvou různých měst, škol nebo institucí v okamžitých odpovědích na otázky nejrozmanitějšího druhu, které jsou soutěžícím sdělovány k řešení během relace řízené centrálně z Prahy, bylo vybráno naše město. Jeho soupeřem bylo proslulé a památné město Jihočeského kraje, Jindřichův Hradec, konkurent nesporně těžký. Už od února, kdy jsme se dověděli o naší účasti v soutěži, vykonali jsme se štábem soutěže, řízeným Ph Mg Janem Kervitzerem a předsedou školské a kulturní komise Rudolfem Svačinou, všechny nezbytné a nutné přípravy, abychom v ní čestně obstáli. První informace jsme si vyměnili při vzájemných návštěvách delegací obou měst, vedených předsedy městských národních výborů. Jejich členové legálně i ilegálně sháněli všemožné informace, aby nebyli při soutěži žádnou otázkou překvapeni. Soutěžní utkání se uskutečnilo 7. června v době od 19.45 do 21 hodin a bylo vysíláno Československým rozhlasem na jeho stanici Praha I a rozhlasem po drátě. Novoměstský tým, složený z odborníků nejrůznějších vědních oborů a znalostí, se shromáždil v sále Jednotného klubu pracujících, kde byla k dispozici bohatá pomocná literatura, připraveny telefony pro okamžité získání informací od těch, kdož nebyli v sále přítomni a sledovali soutěž u svých rozhlasových přijímačů. Lze říci, že dne 7. června od hodin odpoledních až po večerní žilo naše město se vším obyvatelstvem v napjatém vzrušení a v nesmírném zájmu o průběh, a hlavně ovšem o výsledek soutěže. Výsledek utkání, v němž se výborně osvědčili svými znalostmi a schopnostmi početní členové štábu a týmu, byl nerozhodný: osm ku osmi bodům. Uvědomíme-li si kulturní úroveň a veliké možnosti našeho soupeře, byl výsledek víc než čestný a právem vzbudil plné uspokojení a velikou radost. Závěrem utkání byla přátelská beseda pracovníků brněnského rozhlasového studia s členy našeho štábu a zástupci městského národního výboru z Jindřichova Hradce a našeho města. Byly vyměněny četné a velmi hodnotné upomínkové dary a srdečnou zábavou všech přítomných byla tato velmi hodnotná kulturní událost, která vydatně pomohla k propagaci našeho města v rozsahu celostátním, ukončena. V Jindřichově Hradci byla soutěži přítomna delegace našeho města, jejímiž členy byli J. Břečka, J. Musil. dr. T. Odehnal a J. Puchýřová. Dostalo se jí milého přivítání a její pobyt mezi hradeckými účastníky byl velmi srdečný.
 

Rok: 
Přepsal/a: 
Petra Hromádková