O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 74a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Kulturní život
V neděli 28. ledna otevřela Horácká galerie výstavu obrazů, grafiky a kreseb žďárského malíře Miroslava Roštínského. Vernisáž uvedl okresní inspektor pro kulturu s. Josef Křížek.
Dne 5. února zavítalo k nám po dlouhé přestávce opět Horácké divadlo z Jihlavy. Dopoledne provedli pro děti členové divadla v sále Jednotného klubu pracujících představení hry Kašpárek a loupežníci a večer pro dospělé starou obrozeneckou hru S. K. Macháčka Ženichové. Stará a hodně už vyčichlá rytířská hra ani námětem, ani provedením nemohla uspokojit početné publikum z řad novoměstských prátel dobrého divadla, a tak lze říci, že pokus obnovit zájezdy profesionálního divadla se z tohoto i z jiných ještě důvodů (vysoké náklady zájezdů, malá kapacita sálu) nezdařil.
K 20. výročí Únorového vítězství československého pracujícího lidu uspořádala lidová škola umění dne 27. února v hudební síni školy slavnostní koncert, na němž vystoupili její žáci.
Dne 1. března se konala výroční schůze Jednotného klubu pracujících. Po kulturní vložce, kterou připravil a provedl Pěvecký soubor základní devítileté školy, řízený učitelkou Evou Svačinovou, byly předneseny zprávy činovníků, především rozsáhlá zpráva ředitele klubu L. Nováka. Po nich se rozvinula velmi živá diskuse s mnoha podnětnými připomínkami k práci klubu, hlavně k některým nedostatkům. Potom byla provedena volba nového výboru, přečten a schválen plán činnosti na další období a schůze ukončena tancem.
24. března uspořádal Pěvecký a hudební odbor Smetana při Jednotném klubu pracujících svůj tradiční jarní koncert, tentokrát a pořadem populárních melodií a lidových písniček. Na programu byly skladby E. Bartoníčka, V. Blodka, F. Drdly, J. Flosmana, L. Janáčka, V. Kálika, K. Konvalinky, J. Maláta, O. Nedbala a F. Píchy. Účinkovali: J. Jinek a J. Grepl zpěv, R. Drdla housle, J. Hradecký a M. Popelková klavír a mužský, ženský a smíšený sbor. Pořad připravil a sborové skladby řídil dr. Josef Mikulec. Byl to velmi hodnotný kulturní večer, který plně uspokojil početné návštěvníky.
21. dubna otevřela Horácká galerie ve výstavních místnostech v budově městského národního výboru výstavu obrazů malíře Václava Rabase.
Dne 26. dubna uspořádala lidová škola umění ve své hudební síni koncert, jehož pořad vyplnili učitelé školy J. Havlíček, J. Hradecká, J. Hradecký, M. Popelková a V. Slezáková. Předneseny Bachovy, Mozartovy, Beethovenovy a Fučíkovy skladby pro dva klavíry a Tůmův Menuet, Mozartovo Rondo a Beriotovo Adagio pro housle a klavír. Koncert měl vysokou uměleckou úroveň a těšil
 

Rok: 
Přepsal/a: 
Petra Hromádková