O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

strana č. 73a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

 

akce - Z -  se dokončuje střelnice Svazarmu, garáže a sklad pro zahrádkáře a fasáda tělovýchovného střediska. Na výstavbě rekreačního střediska Černý rybník se předpokládá věcné plnění za rok 1968 ve výši asi 800.000. Tato částka je plně kryta ze státních dotací a ze subvencí z cestovního ruchu. V současné době se celá akce převádí do sféry investiční výstavby Komunálních služeb a její dokončení v celkové rozpočtované hodnotě 9,953.000 se předpokládá v r. 1970. Přehled o majetku městského národního výboru a zdrojích k 30.září 1968: základní prostředky a investice 37,407.000; krytí: fond základních prostředků 36,633.000, úvěr státní spořitelny na rekonstrukci kamenolomu 774.000, předměty postupné spotřeby 1,691.000, oprávky k předmětům 1,557.000; materiál na skladě 201.000, vkladové účty u Státní banky 2,124.000; pohledávky za obyvatelstvem 44.000, pohledávky za socialistickými organizacemi 676.000, rezervní fond 841.000.
Zprávu o hospodaření Komunálních služeb, Domovní správy a provozoven městského národního výboru za první až třetí čtvrtletí 1968 podal předseda komise místního hospodářství s. Krotký: výkony bez daně 3,467.000 ( 106% ); pracovníci 101,1 ( 98,1% ); mzdy 1,290.000 ( 101,6% ), hrubý důchod 1,852.000    ( 109,3% ), zisk 426.000 ( 158,9% ). Na překročení plánu se podílejí všechny provozovny. Ztrátu vykazuje taxi služba a sběrna prádla. Ve třetím čtvrtletí došlo ke zhoršení výsledků u zahradníků v důsledku mrtvé sezóny v červenci a v srpnu, září vykazovalo výsledky lepší. Písemných stížnosti na práce Komunálních služeb není. Pokud vzniknou nejasnosti, jsou vyřešeny přímo vedoucími provozoven. Domovní správa: Náklady na správu a řízení byly čerpány na 95%. Potíže jsou s opravami prováděnými převážně Okresním stavebním podnikem ve Žďáře. Jde hlavně o opravy komínů na sídlišti u nádraží a fasády na domech čp. 116 a 118, které měla provést stavební četa městského národního výboru. Vztah mezi Domovní správou a nájemníky je vcelku uspokojivý. Provozovny městského národního výboru: cihelna: vyrobeno 1,221.000cihel, vypáleno dosud 610.000, tržby 600.000, zisk 168.000, pro rok 1969 se připravuje výstavba další nové kolny pro skladování suchých cihel na zimní pálení. V příštím roce se předpokládá výroba asi 1,500.000cihel. V kamenolomu byly provedeny rekonstrukce ( nové sypáky, nájezd k drtiči, zrušena kolejová doprava a nahrazena auty, nakládání se provádí bagrem), výroba se zdvojnásobila, do září 1967 vyrobeno 957m3 kamene, do září 1968 1440m3, do října 1967 873m3, do října 1968 1959m3. Zisk 80.000. Cementárna: vyrobeno 2.500kusů rour, 830kusů dlažby, 870kusů překladů, tržby 94.000, zisk 16.000. Pískoviště: prodáno 375m3 písku, tržba 11.000, zisk 5.000. Doprava a bělorus: tržby 217.000, zisk 64.000. Různé: tržby 426.000, zisk 109.000. Výdaje na správu

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Monika Lukešová