O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 72b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

ního národního výboru vysvětlení. Na poslední schůzi rady dne 22.listopadu bylo za přítomnosti předsedy okresního národního výboru s. Voráče, poslankyně Jihomoravského krajského národního výboru v Brně MUDR. Rýdlové a poslanců okresního národního výboru s. Altmanové a Bílka znovu projednávána kategorizace města na žďárském okrese. V závěru jednání rada rozhodla, aby zástupci města zajeli v této trapné záležitosti přímo na krajský národní výbor a požadovali tam bezpodmínečně naprosto objektivní posouzení našeho požadavku i návrhů Žďáru a Bystřice. Dále rada projednala hospodaření městského národního výboru, Komunálních služeb, Domovní správy a provozoven za III.čtvrtletí 1968 a žádost tělocviční jednoty Sokol o povolení autodopravní živnosti, kterou by si chtěla přivydělat na činnost. Rada udělila souhlas.

Správu o hospodaření městského národního výboru ve třetím čtvrtletí 1968 podal předseda finanční komise s. V. Beneš. Celkové výnosy za tři čtvrtiny r. 1968 činily 10,602.000, náklady a výdaje 9,695.000. Vlastní příjmy byly plněny následovně: vodní hospodářství 0, stavebnictví 16.000, školy a školné zařízení 25.000, stravovny 389.000, ostatní 1.000, zdravotnictví 114.000, kino 292.000, vnitřní správa 6.000, místní hospodářství: odvody hospodářských organizací: Komunální služby z hrubého důchodu 278.000, stabilizační 72.000, Domovní správa 532.000. Z celkové celoroční výše plánovaných příjmů 2,336.000 je to celkem 1,807.000, tj. 77,3%. Výdaje: vodní hospodářství 7.000, stavebnictví 35.000, doprava 340.000, školství 1,641.000, zdravotnictví 215.000, kultura 376.000, vnitřní správa 505.000, sociální zabezpečení 180.000, místní hospodářství 1,550.000. Překročení rozpočtovaných nákladů na stavebnictví vyplývá z úpravy kulturního domu v Pohledci a z úpravy potoka pod viaduktem. V rámci kapitoly stavebnictví se provádí úprava vozovky Na výhledech. Vysoké čerpání v kapitole „ školství “ je ovlivněno financováním prostředků na vybavení nové základní devítileté školy. Ve školních stravovnách se v současné době stravuje 580 dětí a 64 dospělých, ve stravovnách mateřské školy 210 dětí a 24 dospělých. Tento počet značně ovlivňuje celkovou částku čerpání výdajů na školství. V této kapitole se předpokládá překročení výdajů na topení a elektrický proud, dále na nákup knih a školních pomůcek a částečně i náklady údržby školních místností. V kapitole „ kultura “ je překročena plánovaná položka o 17.000 v důsledku provedení generální opravy promítacích strojů v kině, a v kapitole „ vnitřní správa “ je překročení odůvodněno úpravou obřadní síně, nákupem pneumatik pro požární auto a úpravou místností městského národního výboru, souvisících se zaváděním ústředního topení. Investiční výstavba. V rámci

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Monika Lukešová