O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 71b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

lidovým soudem v několika případech ještě nahrazení způsobené škody, což činilo celkem 679Kčs a dále nařízena úhrada regresu ve výši 810Kčs. Přesto, že opatření soudu se pohybují v horní hranici, dostávají se někteří občané, především mladí, před soud několikrát. Proto se soud domnívá, že opatření, která může uložit, jsou neúčinná a že by k nápravě bylo zapotřebí trestů působivějších. Potom se rada zabývala reorganizací úřadu městského národního výboru, jejíž podstatou je zřízení odborů a zvýšení pravomoci národního výboru. V Novém Městě na Moravě a v Bystřici budou zřízeny odbory dva, ve Velkém Meziříčí tři a ve Žďáře nad Sázavou čtyři. Na obsazení místa vedoucího správního odboru byl vypsán konkurs, ale o místo není valný zájem. Rada proto rozhodla, aby otázka vedoucích odborů byla zatím řešena formou zastupování, a to až do té doby, kdy se najdou vhodné osoby. Projednána sbírka instrukcí okresního národního výboru ve Žďáře č.21, jimiž bylo městskému národnímu výboru uloženo zajištění výběru z návrhu občanů na udělení  Pamětní plakety k 50.výročí vzniku Československé republiky. Na schůzi rady dne 4. října podána informace o postupu zemědělských prací, které pro nepříznivé počasí váznou. Je však předpoklad, že úkoly ve výkupu, sběru, orbě a setí ozimů budou splněny. Na téže schůzi předložil předseda školské a kulturní komise s. R. Svačina návrh plánu akcí k 50.výročí vzniku Československé republiky. Návrh byl schválen a rozhodnuto jednotlivé akce publikovat mimo odhalení busty T. G. Masaryka, které bude občanům oznámeno později. Místo pro znovupostavený pomník před budovou I.základní devítileté školy vybral architekt Zdeněk Makovský. Rada byla dále informována o postupu prací na výstavbě rekreačního střediska Černý rybník. Postup je neuspokojivý, protože Pozemní stavby neplní dohodu. Rada proto pověřila předsedu, aby v této záležitosti jednal s Pozemními stavbami ve Žďáře, případně osobně s ředitelem Pozemních staveb v Brně, ing. Cardou. Na základě přípisu Okresní odborové rady ve Žďáře se rada zabývala financováním kulturní činnosti prostřednictvím Jednotného klubu pracujících. Rozhodla se zařadit do rozpočtu městského národního výboru částku 35.000Kčs na kulturní činnost s podmínkou, že tuto částku bude okresní národní výbor městskému národnímu výboru dotovat. Dále vzneseny v radě vážné připomínky k volbě Okresního výboru Národní fronty. O sestavení návrhu nevěděl ani městský výbor KSČ, ani městský národní výbor. Rozhodnuto učinil v této věci dotaz  u předsedy okresního národního výboru s. Voráče. Na konto republiky bude se souhlasem rady odesláno 2.000Kčs. Člen rady s. Krotký předložil návrh komise místního hospodářství na úpravu vstupu do budovy městského národního výboru, není to vhodné prostředí ani pro sochu Partyzána. Komise navrhuje

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Monika Lukešová