O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 70b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

výboru dostavilo se osm příslušníků sovětské armády v podnapilém stavu, kteří chtěli násilím uplatňovat své požadavky. Zprávy byly pochopitelně zcela vymyšlené a nepravdivé.
Dne 24. října se konala v Jednotném klubu pracujících veřejná ustavující schůze místní odbočky Československého svazu žen, na níž byl zvolen nový městský výbor v čele s předsedkyní Evou Svačinovou, učitelkou základní devítileté školy. Schůze se zúčastnilo mnoho novoměstských žen, které slíbily, že jako členky největší organizace žen v naší republice budou hájit své zájmy a pracovat pro rozkvět našeho města.
Oslava 50. výročí vzniku Československé republiky. Důstojná oslava tohoto výročí se konala v neděli 27. října v 10.30 hod v sále kina, jehož všechna sedadla byla plně obsazena. Shromáždění zahájil úvodním projevem předseda městského národního výboru s. Dvořák. Po něm zazpíval smíšený sbor Pěveckého a hudebního odboru Smetana skladbu E. Suchoně Aká si mi krásná. Následoval slavnostní projev poslankyně České národní rady MUDr. R. Rýdlové a Horácké kvarteto ze Žďáru nad Sáz. zahrálo jednu větu ze smyčcového kvarteta J. Míči a A. Dvořáka. Vrcholem oslavy bylo odevzdání upomínkových plaket k 50. výročí vzniku Československé republiky sto dvaceti občanům našeho města, které provedl předseda městského výboru Národní fronty s. F. Vyplašil. Důstojná slavnost byla ukončena recitací slavné Dykovy básně Země mluví, kterou přednesla učitelka základní devítileté školy D. Palečková a Bendlovým sborem Svoji k svému. Sbory řídil Dr. J. Mikula. Po ukončení pořadu byl promítnut velmi starý, ale dobře zachovaný a hodnotný film ze života prvního presidenta republiky T. G. Masaryka. Uchoval jej z dob první republiky ředitel školy v. v. Josef Jelínek. Promítnutí filmu bylo úvodem k další významné slavnosti tohoto dne, k odevzdání znovupostaveného pomníku T. G. Masaryka před budovou základní devítileté školy, o nějž se velmi zasloužil ředitel měšťanské školy v. v. Josef Tulis. Slavnost odevzdání pomníku byla plánována původně jako veliká národní manifestace Novoměstska, ale s ohledem na danou vnitrostátní politickou situaci byla provedena v menším rozsahu, ale velmi pěkně a způsobem důstojným. Po ukončení slavnostního shromáždění v kině odebrali se účastníci, k nimž se připojilo velké množství dalších našich spoluobčanů k nově instalovanému pomníku. U něho zazpíval smíšený sbor Smetanovo Věno, profesor Švanda přednesl krátký, ale myšlenkově bohatý a hluboký slavnostní

Rok: 
Přepsal/a: 
Jiří Mrkos