O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 70a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

 

a Československé televizi, byla vyjádřena plná důvěra našeho města vedení a řízení státu a strany a přesvědčení, že v přítomnosti ani v budoucnosti nebude této důvěry zneužito. Dne 26. srpna svolal městský národní výbor na sedmnáctou hodinu do sálu Jednotného klubu pracujících schůzi mladých, na níž ředitel střední všeobecně vzdělávací školy s. R. Svačina a ředitel klubu L. Novák promluvili o současné situaci a o tom, jak se má v těchto pohnutých dnech chovat naše mládež. V odpoledních hodinách dne 27. srpna po návratu naší delegace, vedené prezidentem naší republiky L. Svobodou, z Moskvy vyslechlo obyvatelstvo našeho města jeho rozhlasový projev, vztahující se k těžkému jednání naší delegace v Moskvě a k dosaženým výsledkům, které jsou pro nás velmi těžké. K zaujetí stanoviska našich občanů k výsledkům tohoto jednání byla svolána 28. srpna na šestnáctou hodinu schůze obyvatelstva. V přeplněném sále vyslechli přítomní zprávu o současné situaci a jednomyslně schválili rezoluci tohoto znění: Komunistická strana Československa, vedená novým Ústředním výborem, svým rozvážným pokrokovým jednáním, které je ve shodě s míněním všeho našeho lidu, získala si důvěru nás všech. Na podporu správnosti dnešní její politiky, kterou zůstává socialismus, socialismus nové lidské tváře, na podporu přátelství a spojenectví se Sovětským svazem a socialistickými zeměmi, které v těchto dnech nám dodávají důvěru a odvahu, podepisujeme: V socialismu a ve spojenectví je naše záruka bratrským zemím a stranám, že nepřipustíme vývoj, který by ohrožoval skutečné zájmy našich národů a našich spojenců, v jejichž svazku přes dvacet let čestně bojujeme za společnou věc. V suverenitě a svobodě je naopak záruka naší země, že se nebudou opakovat těžké chyby, které ještě před nedávnem hrozily vyústit v krizi. Potřebujeme právě v těchto dnech a v této době demokracii, klid a čas, abychom byli socialisty a důstojnými spojenci než kdykoliv dříve. V krátké době vašeho řízení věcí státních jste prokázali, že mluvíte ústy našeho lidu, a proto jednejte, vysvětlujte, ale jednotně a bez ústupků obhajte cestu, na kterou jsme vyšli.
Dne 30. srpna byla městským rozhlasem rozšířena výzva, aby novoměstské závody, podniky, prodejny i všichni ostatní občané v zájmu splnění podmínek kladených vedením spojeneckých vojsk odstranili ze svých domů černé prapory, vlajky, hesla, transparenty a ostatní materiál, vyvěšený či vylepený v uplynulých dnech. V nich splnily svůj účel a dnes je nutné v zájmu normalizace života našeho města podle přání vojsk uvést všechno do původního stavu. V rozhlasové relaci 6. září bylo nutné dementovat ve městě šířené zprávy, že sovětská vojska uplatňují u národního výboru nárok na ubytování. Dokonce se rozšířily zvěsti, že do kanceláře národního

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Jiří Mrkos