O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 6b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Faksimile: 
Originál stránky - profi sken: 

Dne 13. května konáno v Jednotném klubu pracujících třetí veřejné zasedání pléna městského národního výboru, řízené členem rady, s. V. Benešem. Bylo na něm přítomno 23 poslanců (3 omluveni, 13 neomluveno), poslankyně Krajského národního výboru v Brně, s. MUDr. R. Rýdlová, poslanci Okresního národního výboru ve Žďáře nad Sáz. s. J Altmanová a s. dr. Černý a 44 občanů (dosud největší počet). Na pořadu jednání byla zpráva o činnosti rady od poslední schůze pléna, zpráva o postupu zemědělských prací a plnění dodávkových úkolů, rozbor bezpečnostní situace ve městě, stav a výhledy bytové výstavby, výsledky hospodaření Komunálních služeb, Domovní správy a městského národního výboru za první čtvrtletí 1966, diskuse s volnými návrhy a usnesení.

Zprávu o činnosti rady přednesl úřadující místopředseda s. J Břečka. Rada konala tři schůze a projednávala na nich tyto záležitosti a úkoly: úpravu střechy na budově střední všeobecně vzdělávací školy a výstavbu prodejny potravin na Žďárské ulici, oplocení koupaliště a postavení skluzavky, zprávu o výsledcích nové soustavy řízení za první čtvrtletí 1966 v Komunálních službách a v Domovní správě, přijetí s. Jaroslava Novotného za provozáře Komunálních služeb a vypsání konkursu na místo vedoucího domovní správy, hospodaření městského národního výboru za první čtvrtletí 1966, využití jeslí, rozšíření sokolovny nebo alespoň provedení generální opravy, zápis o provedené kontrole a stavu požární ochrany v Novém Městě na Moravě, v Maršovicích a v Pohledci, pokračování úpravy silnice k pekárnám, plnění plánu sběru odpadových surovin (za první čtvrtletí 1966 dodáno 157 q železa, 69 q kostí, 24 q textilu, 135 q papíru, 28 q barevných kovů plus sběr hromadný), návrh krajské správy spojů na částečné zrušení místního rozhlasu a vysílání místních zpráv rozhlasem po drátě (byl zamítnut), zprávu o činnosti místního lidového soudu, usnesení rady Okresního národního výboru ve Žďáře o práci s mládeží, studii na novostavbu základní devítileté školy a projednání instrukcí okresního národního výboru.

Zprávu o postupu zemědělských prací a plnění dodávkových úkolů novoměstskými zemědělskými závody podal předseda zemědělské komise, s. J. Břečka. Její obsah je zaznamenán na 21. b stránce této kroniky.

Rozbor bezpečnostní situace v městském obvodu podal náčelník okresního oddělení veřejné bezpečnosti, s. Mareček. Z obsáhlé pětistránkové jeho zprávy uvádím tato důležitá fakta. Situace v trestní činnosti vykazuje ve městě určité výkyvy. Ty se projevují

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková