O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 6a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Faksimile: 
Originál stránky - profi sken: 

Prvomájové oslavy

Jako každoročně, tak i letos vyzvala rada městského národního výboru všechno obyvatelstvo našeho města, aby před prvním májem je dalo do pořádku a důstojně je vyzdobilo. Výzvy bylo uposlechnuto a tak slunný a teplý prvomájový den mohl proběhnout ve městě opravdu čistém a vkusně upraveném a okrášleném.

V předvečer Svátku práce uspořádala městská skupina Československého svazu mládeže u chaty Mercedes pálení mírového ohně se zábavným programem. Vlastní sváteční den zahájil budíček městského rozhlasu a dechových hudeb. Na obvyklém místě u nemocnice se od osmé do deváté hodiny řadil průvod školní mládeže, svazáků, sportovců, požárníků, pracujících z novoměstských závodů a podniků a ostatních občanů, který se v devět hodin za vyhrávání několika dechových hudeb dal na slavnostní pochod městem. Manifestace na náměstí dr. I. Sekaniny byla zahájena v deset hodiny Státní hymnou československou a sovětskou a přivítáním přítomných s. L. Novákem. Projev měl zástupce Krajského výboru Národní fronty v Brně, s. Meduna. Manifestace zakončena Písní práce, po níž následoval koncert dechových hudeb na náměstích. Odpoledne patřilo naší mládeži, která na hřišti ve sportovních a zábavných akcích (závody koloběžek, trojkolek, jízdních kol a malých motocyklů, střelba ze vzduchovek) příjemně strávila druhou polovinu slavnostního dne. Odpolední program pro děti připravila tělovýchovná jednota Sokol a Svazarm.

6. května uspořádal Jednotný klub pracujících ve zpěvu, recitaci, hudbě a tanci. Přeplněný sál sledoval se soustředěným zaujetím výkony malých i dospělých vítězů soutěže a bouřlivým potleskem odměňoval jejich vysokou úroveň. Všem vítězům byly v závěru přehlídky odevzdány diplomy a upomínkové knižní dary.

Dne 8. května v 15.45 hod. shromáždilo se před budovou základní devítileté školy žactvo novoměstských škol a občanstvo k manifestaci ke Dni osvobození naší vlasti rudou armádou. Po krátkém projevu ředitele střední všeobecné vzdělávací školy, s. R. Svačiny odebrala se delegace, složená ze členů městského národního výboru, městského výboru KSČ, pionýrů a Svazarmu, na místní hřbitov, kde položila ke hrobům pochovaných zde rudoarmějců věnec. Na večer připravil Jednotný klub pracujících se všemi složkami Národní fronty v sále sokolovny estrádu s tancem s názvem Pane kapelníku, hrajte mi tu mou – mojí píseň zamilovanou. V pořadí účinkoval velký estrádní orchestr z Brna a známí zpěváci O. Císař, Z. Dohnal, F. Zbořil, O. Dvorská, J. Lhotská a R. Šebetovská. Po programu, přijatém přeplněným sálem s nadšením, následovala taneční zábava.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková