O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 69b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

oznámily zvony obou našich kostelů a sirény průmyslových závodů zahájení dvouminutové protestní stávky proti obsazení našeho území. Je také třeba zaznamenat, že v prvních dnech od vstupu spojeneckých armád na naše území zasedal bez přerušení městský národní výbor společně s městským výborem KSČ.
Po neklidné noci začal druhý den, 22. srpen. Nejvýraznější událostí tohoto dne bylo vypracování prohlášení rady městského národního výboru a městského výboru strany, které jménem všeho obyvatelstva bylo zasláno ve formě protestu velvyslanectví Sovětského svazu, Bulharska, Maďarska, Polska a Německé demokratické republiky. Prohlášení přečetl v městském rozhlase předseda městského národního výboru s. Dvořák, který v závěru znova vyzval všechno obyvatelstvo našeho města k zachování klidu a pořádku, hlavně při očekávaném vstupu vojenských jednotek spojeneckých armád do města. Nechť najdou naše město bez života, ať se nikdo nezdržuje na veřejných prostranstvích, ať nikdo vojáky nevítá, ale také neuráží a neprovokuje a ať jsou vyvěšeny pouze prapory smuteční nebo vlajky na půl žerdě. Klid bude nejlepším důkazem vztahu obyvatelstva našeho města k legální vládě i k cizím vojákům. Obyvatelstvo dobře pochopilo smysl této výzvy a tak byl klid zachován už i z toho důvodu, že se v našem městě neobjevil žádný cizí voják. Podle doslechu obsadily náš okres jednotky armády polské, které se utábořily v lese u Račína. Do Prahy odjeli téhož dne dva zástupci Komunistické strany Československa na mimořádný sjezd strany, a to předseda městského výboru s. Chaloupek a členka okresního výboru s. Stejskalová. Také ve dnech 23. a 24. srpna nedošlo ke vstupu cizích vojáků do našeho města a tak se po dnech velikého napětí dostavovalo určité uvolnění a uklidnění, čehož důkazem byla normalizace v zásobování obyvatelstva a obnova občanského života.
Dne 24. srpna se ve třináct hodin v sále Jednotného klubu pracujících konala velmi početně navštívená schůze občanů, kterou svolal městský výbor KSČ a na níž předseda tohoto výboru s. Chaloupek podal podrobnou zprávu o své účasti na zasedání mimořádného sjezdu strany, který se konal v Praze. Jeho zprávu doplnila některými podrobnostmi další účastnice tohoto sjezdu z našeho města, s. Stejskalová. Ve dnech 23. a 24. srpna probíhala ve městě podpisová akce na podporu stanoviska představitelů našeho politického a stranického života, s. Svobody a Dubčeka. Podpisové archy s rezolucí byly vyloženy ve vestibulu budovy městského národního výboru a podepsalo je 1188 našich spoluobčanů. V rezoluci zaslané Ústřednímu výboru strany, Československému rozhlasu

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Jiří Mrkos