O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 69a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

 

a vývoj spěl k odpovědi na otázku, jak dál. Naše složitá a vážná vnitrostátní situace politická byla by nepochybně úspěšně vyřešena vlastními silami. Poněvadž ale naše republika byla spojena vojenskopolitickými svazky se státy Varšavské smlouvy (Svazem sovětských socialistických republik, Polskem, Maďarskem, Bulharskem a Německou demokratickou republikou), vzbuzoval náš vnitropolitický vývoj obavy u vedoucích státníků zemí tohoto paktu. Došlo proto v červenci k jednání o naší situaci v Čierné nad Tisou a v Bratislavě. Zdálo se, že nedorozumění byla odstraněna, že se našim státníkům podařilo vysvětlit a obhájit naše stanovisko a že bude možno v klidu dále pokračovat v našem polednovém vývoji.
A do těchto nadějí vpadl najednou 21. srpen. V časných ranních hodinách se obyvatelstvo z rozhlasových relací dovědělo, že od půlnoci obsazují naše státní území silné a nejmodernější válečnou technikou vyzbrojené armády států Varšavské smlouvy. Bylo to nečekané a tvrdé překvapení. Ti, které jsme nazývali našimi spojenci a přáteli, vtáhli na území naší republiky, aby podle vlastního zdůvodnění je ochránili před imperialistickou agresí ze Západu a zabezpečili naše socialistické zřízení, ohrožené také antisocialistickými a antisovětskými silami uvnitř státu.
Občané našeho města, pokud vlastnili rozhlasové přijímače, naslouchali s obrovským zaujetím vysílání dramatických událostí, jak se během obsazování našeho území odehrávaly v Praze, Plzni, Brně, Ostravě, Bratislavě, Košicích i jinde. Relace státního rozhlasu přenášel i rozhlas městský a tak se na náměstích i ulicích shromažďovaly zástupy lidí, naslouchajících, kritizujících i plačících. Bylo to velmi smutné a těžké ráno a dopoledne. V deset hodin dopoledne vysílal městský rozhlas prohlášení rady městského národního výboru a městského výboru KSČ, vyzývající k zachování klidu a pořádku, k zajištění normálního chodu života obyvatel města především v prodejnách potravin a spotřebního zboží i v ostatních provozech. V závěru prohlášení zdůrazněno, že všechno obyvatelstvo našeho města stojí bezvýhradně za ústavními představiteli našeho státu, za prezidentem republiky L. Svobodou, předsedou Národního shromáždění J. Smrkovským, předsedou vlády O. Černíkem a prvním tajemníkem Ústředního výboru KSČ A. Dubčekem.
Během dopoledních hodin se objevily fronty obyvatel před obchody s potravinami, běžný to průvodní zjev všech mimořádných událostí. Přechodně a pouze na velmi krátkou dobu se objevil nedostatek některých druhů potravin, ale brzy s celkovým uvolněním napětí v celém státě se poměry na trhu normalizovaly a k žádným vážnějším poruchám nedošlo. Ve dvanáct hodin

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Jiří Mrkos