O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 68b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Sportovní ulici, nesjízdné aleji a sokolovny, nepořádku na náměstí Palackého, úpravy v terénu v ulici Pod starou radnicí, stavby mateřské školy a dokončení úpravy komunikací v Pohledci, silnice k Brožkovu kopci, bourání domů na Malé ulici a kanalizace. V diskusi vystoupila také poslankyně Národního shromáždění, s. N. Meluzínová, která informovala poslance městského národního výboru o práci Národního shromáždění v těchto pohnutých dnech. Vysvětlila volbu členů Český národní rady parlamentem a vyzvala přítomné, aby se vyslovily k návrhu federalizace našeho státu, který je velmi složitým politickým i hospodářským problémem. Velmi kritické ale věcné poznámky k problému federalizace měl ředitel u.b. Chirana s. Zoubek, dr. Odehnal a Havlíček. Diskusní dotazy zodpověděl předseda městského národního výboru s. Dvořák a poslankyně Meluzínová.

Srpnové události v našem městě. Polednový vývoj v našem státě probíhal za velmi složité situace, jejíž odraz se pochopitelně promítal i do života obyvatel našeho města. Po lednovém zasedání Ústředního výboru Komunistické strany Československa nastoupena cesta, jejímž cílem mělo být odstranění všech negativních důsledků období kultu osobnosti i posledních let, vyznačujících se režimem silné osobní moci prvního tajemníka ústředního výboru KSČ a prezidenta republiky A. Novotného. Pod vedením nově zvoleného prvního tajemníka Ústředního výboru A. Dubčeka rozvíjely se všechny až dosud ukryté a potlačované síly našeho lidu, a to členů strany i bezpartijních, k uskutečnění jiného cíle. Tím měl být socialismus s lidskou tváří, nové zásady řízení našeho hospodářství a zajištění blahobytu našeho lidu tím, že bude zabráněno tomu, aby se vrátily poměry let padesátých a před lednem r. 1968. Začal intenzivnější proces rehabilitací, obnovena činnost některých organizací (Skaut) a politické strany lidová a národně socialistická zahájily novou výstavbu organizační sítě a aktivizovali svoji činnost. V Novém Městě na Moravě obnovena pod předsednictvím Stanislava Kopřivy místní organizace Československé strany lidové a pod vedením Ing. Buriana činnost organizace strany národně socialistické.
Základní směr polednového vývoje byl naprosto jednoznačně socialistický a nebylo pochyb o tom, že jiný ani být nemůže. Je ovšem pochopitelné, že se v složitých poměrech tohoto vývoje objevily i takové síly, které měly někde více, jinde méně charakter protisocialistický a protisovětský. Tato připomínka se ovšem týká poměrů celostátních a nikoliv našeho města. Protože nebylo názorové a osobní jednoty ani o Ústředním výboru komunistické strany, nebylo řešení ožehavých problému vnitrostranických i celostátních principiální, mnohé výstřelky byly tolerovány

Rok: 
Přepsal/a: 
David Gerlich