O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 68a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

 

komise s. V. Beneše o hospodaření městského národního výboru, Komunálních služeb, Domovní správy o provozu za první pololetí 1968. Hospodaření národního výboru se vyvíjelo příznivě. Příjmy vykázány částkou 803 000 (celoroční plán 1 460 000). Vyšší plnění ovlivnilo inkaso domovní a zemědělské daně. Jednotlivé položky: stavebnictví 10 000, školství 23 000, stravovny 305 000, stravování v jeslích 78 000, kino 155 000, vnitřní správa 5 000, místní hospodářství: odvody 606 000, bytové hospodářství 15 000, služby placené a neplacené  9 000, vydání: vodní hospodářství 19 000, akce -Z- střelivo Svazarmu 1 000, sklad zahrádkářů 3000, fasáda tělovýchovného střediska 2 000, doprava a komunikace 199 000; školství 1 236 000, z toho vybavení základní devítileté školy 544 000; zdravotnictví, kultura, kino a osvěta 261 000, vnitřní správa 44 000, sociální zabezpečení 105 000, místní hospodářství 1 001 000; bytová a občanská výstavba 308 000. Komunální služby: výkony bez daně 2 268 000, TOB 1 454 000, pracovníci 97,9, průměrná mzda 1 435, zisk 272 000, hrubý důchod 1 221 000. Ztráty vyhrazuje autotaxi (v lednu), sběrna prádla a traktor. V holičství došlo k vyrovnání ztráty za první čtvrtletí. Všechny ostatní provozovny vykazují zisk a proti r. 1967 dochází vesměs k vyšší rentabilitě. Zahradnictví a prodej květin dosáhly zisk 29 000. V zahradnictví Bojanovský se zvýšily výnosy o 18%, v zahradnictví u nádraží o 58%, prodejna květin o 79%. Plán odvodů do rozpočtu městského národního výboru činil 135 000, skutečnost 226 000. Domovní správa. Činnost se zaměřovala na běžnou údržbu a topení. Proveden generální úklid a bílení v kotelnách na sídlišti J. Fučíka a montáže vodoměrů. Plán údržby vlastní četou překročen o 16 000. Pokud jde o odvodnění domů na sídlišti u nádraží, bude zkusmo odvodněn dům č. 722. U provozoven města objednáno provedení fasád na domek č. 116 a 117 na náměstí dr. J. Sekaniny. Domovní správa upozornila městský národní výbor na problém vytápění nové základní devítileté školy, odvoz popela a odpadků a čištění chodníků a domů č. 575-577. Provozovny: cementárna: těžba 67 000, náklady 54 000, zisk 13 000, doprava 147 000 – 104 000 - 43 000; pískoviště: zisk1 900; různé: tržby 277 000, náklady 194 000, zisk 83 000; správa: náklady 387 000, ztráta 20 700; sušáky na cihly 140 663; kamenolom: vyrobeno 5 508 m3 kamene; od 15. května 1968 provedena přestavba lomu; nyní se má vyrábět asi 2 000 m3 měsíčně; do provozu dán bagr. Provozovny měly celkem: těžby 1 207 000, náklady 1 089 000 zisk 121 000.
V diskusi byly vzneseny požadavky a připomínky, týkající se úpravy komunikace ve

Rok: 
Přepsal/a: 
David Gerlich