O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 67b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

na úseku placených služeb Komunálních služeb    1) zajistit náborem učňů klempířství, kamnářství, vodoinstalatérství, malířství a natěračství    2) rozšířit služby v autoopravně     3) provádět postupnou výměnu strojového parku    4) dokončit do r. 1970 přemístění zahradnictví Bojanovský do provozu Na výhledech     5) v letech 1971/1972 vybudovat další skleníkové plochy a za     6) v téže době započít s výstavbou provozních budov Komunálních služeb ve dvorním traktu ředitelství a vyřešit vybudování centrálního skladu. V bytovém hospodářství pokračovat v odprodeji bytů nájemníkům do osobního vlastnictví a do r. 1970 kompletně v novém sídlišti u nádraží vyřešit odvodnění pěti bloků. V provozovnách městského národního výboru v kamenolomu provést opravu příjezdní komunikace, postupně každým rokem vybavovat provozovnu strojní zařízením a v r. 1970 vybudovat sociální zařízení. V cihelně vybudovat přístavbu strojovny, další sušák a dřevěný zásobník s použitím transportéru na těžbu písku a započít s výstavbou bytové jednotky pro zaměstnance. Pro cementárnu vybudovat v prostoru městského dvora novou provozovnu. Konečně pro další činnost služeb zakoupit v r. 1969 vůz Kuka na odvoz popele. Zvláštní pozornost bude věnovat městský národní výbor sociální politice. Za pomoci a účasti občanských výborů budou řešeny případy nízkých  důchodů a zajištění slušného života starých lidí na odpočinku. Bude se uplatňovat princip zvyšování finančních prostředků pro sociální pomoc.
Úkoly na poli školském a kulturním. 1) V r. 1969 uvedení do chodu nově vybudované základní devítileté školy a její kádrové vybavení učiteli a vychovateli   2) zlepšení podmínek práce školních družin  3) vyřešení otázky mateřské školy nebo přístavba budovy mateřské školy Pod starou radnicí    4) příprava náboru žáků do dvou prvních ročníků gymnasia a zajištění kvalifikovaných odborníků pro vyučování. V rozvoji kultury je hlavním problémem nedostatek kulturních zařízení. Hlavní otázkou je péče o jednotný klub pracujících a koordinování náplně jeho práce školskou a kulturní komisí městského národního výboru. Ta bude usilovat o obnovení ochotnického dramatického odboru a souboru písní a tanců. Zvýšená péče bude věnována Horáckému muzeu, Horácké galerii, Památníku V. Makovského a Štursově síni v budově Horáckého muzea. Pozornost bude třeba věnovat rekreaci a propagačnímu materiálu. V rámci vybavenosti bude mít městský národní výbor úkol urychleně vypracovat projekční dokumentaci pro výstavbu kulturního domu.
Dalším bodem pořadu jednání pléna byla zpráva předsedy finanční

Tagy: vůz Kuka, kulturní zařízení                                                                     přepsal David Gerlich

Rok: 
Přepsal/a: 
David Gerlich