O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 67a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

 

Ve druhé části úvodem připomenuto, že městský národní výbor musí na úseku výstavby a komunálního hospodářství odstranit především disproporce v kulturní a životní úrovni našich spoluobčanů. Půjde o zlepšení dosavadní vybavenosti v nově vystavených sídlištích, to jest o dobudování kanalizačních a elektrických sítí a úpravu parků a sadů. Jedná se o tyto hlavní úkoly:  dokončení kanalizační sítě v úseku Beranice v l. 1969/1970, vybudování kanalizace v ulici Pionýrů, podél silnice k jatkám. V části Pohledec a Maršovice, postupné započetí budování kanalizační sítě v novém stavebním obvodu pod železniční zastávkou v l. 1969/1972 a zajištění projekční dokumentace a příprava staveniště na vybudování centrální čistící stanice se zahájením stavby v r. 1970. Komunikace: postupné budování Bezprašných vozovek ve čtvrtích Beranice, Brožkův kopec, v ulici Pionýrů, vybudování vozovky k pekárnám s průtahem na koupaliště, úprava vozovky v nové části Pohledce a zahájení budováni vozovek v nově připravovaném stavebním obvodu pod železniční zastávkou. Ostatní investice a údržba majetku městského národního výboru: výstavba veřejných záchodů, hotelu černý rybník, městského dvora, údržba budovy městského  národního výboru, střechy Horáckého muzea a vybudování obchodního střediska. Akce -Z- : v r. 1969 dokončit skladiště budovy městské odbočky Svazu zahrádkářů a Svazarmu, zahájit přístavbu požární zbrojnice a přistoupit v r. 1971 k výstavbě kulturní místnosti v Maršovicích. Bytová výstavba: Městský národní výbor poskytne všem uchazečům o bytovou výstavbu všemožnou pomoc především v přidělování pozemků, popřípadě v poskytnutí materiální pomoci z vlastních zdrojů a zajištění projekční a rozpočtové dokumentace. V individuální výstavbě rodinných domků realizovat ročně nejméně deset a v družstevní v každém roce výstavbu nejméně dvou bloků s dvanácti až šestnácti byty. V r. 1969 zahájil dodavatelským způsobem dvanáctibytovku Stavebního družstva Horácko a šestnáctibytovku Stavebního družstva Chirana. V podnikové výstavbě podle plánu Jáchymovských dolů uskutečnit výstavbu 225 bytových jednotek. V r. 1969 má zahájit výstavbu šestibytovky Silniční výboj, šestibytovky Jihomoravský elektrický závod a šesti rodinných domků v řadově výstavbě Lesní závod. Na úseku místního hospodářství bude třeba se zabývat v úseku služeb jejich uspořádáním, řízením a zásobováním materiálem. Bude třeba přihlédnout i k možnosti povolání drobného soukromého podnikání. Podniky Komunálních služeb by měly být vyčleněny z řízení městským národním výborem a měla by jim být dána možnost samostatné podnikové působnosti. Řízení dalších podniků a provozoven by mělo být ponecháno národnímu výboru. Přitom bude zapotřebí

Rok: 
Přepsal/a: 
David Gerlich