O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 66a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

 

O organizačních věcech informoval předseda městského národního výboru členy rady o schůzce, která se má konat za přítomnosti zástupců ministerstva školství krajského a okresního národního výboru a má jednat o existenci střední všeobecné vzdělávací školy v našem městě. Rada žádá, aby se schůze konala v Novém Městě na Moravě, a pokud by musela být ve Žďáře nad Sázavou, aby k jednání byla přizvána celá rada městského národního výboru. Mimoto pověřila rada svého předsedu a předsedu městského výboru Národní fronty, aby v Brně zjistili podmínky pro zachování střední školy. Potom se rada zabývala přípravou soutěže Sedm jednou ranou mezi naším městem a Jindřichovým Hradcem a určila delegaci města, která se zúčastní soutěže v Jindřichově Hradci. Vzala dále na vědomí přípis Díla, podniku Českého fondu výtvarných umění, který s ohledem na náročnost díla zvýšil autorský honorář pro akademického sochaře Košíka za navrhovanou plastiku pro štít budovy tělovýchovného střediska. Bude-li Dílo trvat na zvýšení honoráře bez ohledu na vyjádření Mistra Košíka, bude nutno od záměru upustit. Vzala na vědomí požadavek ředitelství Okresního ústavu národního zdraví na byt pro zubního lékaře a sbírku Instrukcí okresního národního výboru. Projednána také otázka zabezpečení občana Berana a jeho umístění v domově důchodců. Na schůzi rady 21. června znovu projednána záležitost umělecké úpravy štítu tělovýchovného střediska Mistrem Košíkem. Poněvadž Dílo ustoupilo na základě jeho rozhodnutí od požadavku vyššího honoráře, bude možno dílo za minimální náklady do dvou let realizovat. Byl upřesněn a schválen plán práce rady a pléna městského národního výboru na II. pololetí 1968. Rada byla informována o stanovisku ministerstva školství, Ústředního výboru Komunistické strany Československa a krajského národního výboru k existenci střední všeobecně vzdělávací školy v našem městě. Poněvadž všechna jsou kladná, je další trvání školy s vyšším počtem žáků (pobočky při všech třídách) zajištěno. Člen rady a ředitel střední všeobecně vzdělávací školy s. Svačina informoval radu o záměru nadřízených školských úřadů vybudovat zatím experimentálně několik středních škol s osmiletým studiem (dřívější gymnasia). Podle průzkumu projevilo zájem o toto studium 65 žáků, a proto rada doporučila řediteli školy, aby požádal nadřízené úřady o zřízení takového studia i v našem městě. Rada se zabývala financováním rekreačního střediska Černý rybník a v zájmu snadnějšího průběhu a získávání finanční úhrady doporučila, aby investorství převzal jiný podnik, nejlépe Komunální služby. Schválila text dopisu presidentu republiky L. Svobodovi, v němž mimo jiné bude požádán o přijetí delegace našeho města. S. Krotký informoval radu o problémech v cihelně, jejíž pracovníci požadují

Rok: 
Přepsal/a: 
Alena Eliášová