O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

strana č. 65a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

(65)
V měsíci květnu projevily se v našem městě některé nepěkné jevy, svědčící o špatném vztahu obyvatelstva k majetku společnému i soukromému. Rozmnožily se krádeže květin v městských parcích i v soukromých zahradách, ničilo se vše, co zdobí naše prostředí, lámaly se větve a rozkrádaly se lavičky zabudované národním výborem poměrně vysokým nákladem k tomu, aby sloužily široké veřejnosti, především starým spoluobčanům a hostům. Národní výbor místo aby budoval zařízení nová, musí stále a stále vynakládat finanční prostředky na opravy a obnovu. Rada městského národního výboru se obrátila na veřejnost rozhlasovou výzdobu, aby pomohla odhalit původce krádeží a pustošení našich parků a zahrad a zabránila tak dalším škodám.
Koncem května obnovila místní organizace Československé strany lidové svoji činnost. Za hojné účasti bývalých i nových členů uspřádala 9. Června v sále Jednotného klubu pracujících první veřejnou schůzi, na níž o programu strany referovali delegovaní pracovníci z krajského výboru. Předsedou místní organizace byl zvolen zaměstnanec Jáchymovských dolů Stanislav Kopřiva.
Dne 12. Června uspořádal závod Chirana v Jednotném klubu pracujících schůzku občanů, na níž zástupci závodu seznámeni přítomné s možnostmi zaměstnání, s perspektivami rozvoje, s výdělkovými možnostmi, sociálními a kulturními výhodami a s družstevní výstavbou bytů. Zajímavé byly informace o výrobě lékařských nástrojů, jichž je závod Chirana monopolním výrobcem v naší republice. 
Změny v politických poměrech v naší vlasti, které označujeme jako „polednový vývoj“, projevily se v tom, že po prvé od roku 1948 informoval Městský výbor Komunistické strany Československa prostřednictvím rozhlasu a samostatným vydáním listu s názvem Informace KSČ novoměstskou veřejnost a tom, o čem bylo jednáno na jeho pravidelné schůzi dne 15. července 1968. Schůze za účasti předsedů závodních organizací, instruktorů a delegátů okresní a krajské konference projednala závěry mimořádné krajské a okresní konference, problematiku současné politické situace a závěry vyplývající pro práci závodních organizací a každého člena strany a návrh plánu práce městského výboru stany na III. čtvrt.
Tagy: vandalství, obnovení  Československé strany lidové, schůze Chirany, informace KSČ
Monika Chudobová

Rok: 
Přepsal/a: 
Monika Chudobová