O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 64b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Školy s. Svačina navrhuje, aby na základě dopisu ministerstva školství byla podána žádost o zrušené usnesení krajského národního výboru s odvoláním na připomínku náměstka ministra školství s. Hendrycha, že školy s tradicí rušeny nebudou. S. Skalník. Dnes krajský národní výbor argumentuje, že škola měla být zrušena pro nedostatek prostorů, je zajímavé, že za pět let slyšíme tento důvod poprvé. S.Bílek. Otázka zjištění pracovníka, který rozhodoval o zrušení, je vážná. Tři roky jsem seděl v radě okresního národního výboru a nikdy se o zrušení střední školy v Novém Městě nemluvilo. Faktem je, že počet žáků na škole byl omezován, a proto nemohlo být přijato tolik žáků, kolik se hlásilo. K tomu dodává s. Svačina, že bylo přijímáno maximum 38 – 40 žáků, zatím co jiné školy na okrese, které měly povoleny paralelní třídy, mohly si dovolit mnohem nižší počty žáků. S. Novák. Nesouhlasím s tím, aby lidé, kteří se angažovali v otázce zrušení školy, se zodpovídali pouze členům rady městského národního výboru, ale široké veřejnosti města i obcí spádového obvodu. S. Novák. Podivuji se tomu, jak rychle mění soudruzi svoje názory. Byl jsem v r. 1963 přítomen jednání krajských orgánů a znám jejich tehdejší postoj. Na každé jednání přichází někdo jiný, aby nikdo nemohl toho jednoho či druhého brát za slovo. S. Krátký. Ti, kdož o věci rozhodovali, pouze úřadovali a vycházeli z jakýchsi statistik, ale žádný z nich nepřijel do města přesvědčit se o tom, jaká je vlastně skutečnost. S. Neškrabal. O existenci školy do r. 1970 se mluví proto, že o školách tohoto typu není dosud celostátně rozhodnuto. Pokud jde o argument zrušení školy z důvodu nedostatku prostoru, domnívám se osobně, že pro třídy humanitní a přírodovědné nebyly potřebné prostory. P. Břečka. Má Bystřice lepší podmínky pro umístění své střední školy než Nové Město? Jsem přesvědčen, že to byla osobní věc jednotlivců na okresním a krajském národním výboru. S. Mádle. Má žďárská střední všeobecně vzdělávací škola potřebné prostory? Doposud je v podnájmu 2. základní devítileté školy a mimo učebny nemá nic, ani vlastní sborovnu, sbírky, tělocvičnu atd. S.Hošpes. Likvidace školy byla plánovitě připravována a nyní svaluje vinu jeden na druhé. S. Voráč. Jednalo se s. Hendrychem a ten mu slíbil, že školy s tradicí rušeny nebudou. Přitom ani on nemluvil pravdu. Je známo, že je osobním přítelem ing. Kořisty z Bystřice nad Pern. A tomu údajně řekl „Co jsem měl takové delegaci říci, musel jsem jim něco slíbit.“ Tak se asi jednalo všude. V dalších připomínkách poslanci a přítomní občanů žádali, aby ti, kdož se na zrušení školy podíleli, byli pozváni do Nového Města na shromáždění všeho občanstva a zodpovídali se celé veřejnosti a ne pouze několika funkcionářům.
V usnesení plenárního zasedání byla schválena zpráva o činnosti a o hospodaření městského národního výboru, o hospodaření Komunálních služeb, Domovní správy a provozoven

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Monika Chudobová