O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 64a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

a kultury okresního národního výboru s. Neškrabal (v zastoupení  pozvaného předsedy s. Voráče, který se omluvil) a okresního školního inspektora s. Ahlíře. S. Neškrabal informoval přítomné o stanovisku okresního národního výboru. Jeho rada na schůzi 3. dubna projednala otázku existence školy a vyslovila podporu stanoviska městského národního výboru, tj. zachování střední všeobecně vzdělávací školy v Novém Městě na Moravě jako čtvrté v okrese. Mimoto požádal s. Voráč ministerstvo školství o sdělení jeho stanoviska. Dostal odpověď, která byla s. Neškrabalem přečtena, že ministerstvo na poradě dne 26. Února 1968 schválilo rozmístění středních všeobecně vzdělávacích škol a pro okres Žďár nad Sáz. ponechalo školy tohoto typu ve Žďáře, Bystřici nad Pernštejnem, Velkém Meziříčí a v Novém Městě na Moravě. Mimoto jednal s. Voráč osobně s náměstkem ministra školství s. Hendrychem, který mu sdělil, že střední školy s určitou tradicí se rušit nebudou. Ještě tohoto dne (17. května) učinil odbor školství okresního národního výboru dotaz na Jihomoravském krajském národním výboru v Brně a předseda školské a kulturní komise mu sdělil, že „jeho“ stanovisko k zachování střední školy v Novém Městě na Moravě je kladné a že soudruzi z krajského národního výboru by se rádi zúčastnili osobního jednání v té věci v Novém Městě. Lze tedy předpokládat, končil svůj projev s. Neškrabal, že pro zachování školy bylo učiněno vše a že škola „do roku 1970“ zachována zůstane. Po jeho projevu se rozvinula velmi bohatá a místy právem ostře vyhrocená diskuse, v níž bylo podrobeno jednání a postoj okresního národního výboru v záležitosti existence střední školy v našem městě velmi tvrdé kritice. Poněvadž jde o záležitost pro kulturní historii Nového Města na Moravě velmi významnou (škola měla být rušena počínaje 1. září 1969, kdy dosáhla 75 let svého trvání), zaznamenávám v kronice i nejzávažnější diskusní příspěvky. S. Novák. Na předvolebních schůzích občanů našeho města vznesli velmi důrazný požadavek za zachování střední školy. Zajímalo by je, jak probíhalo celé jednání a kdo o nás bez nás rozhodl o zrušení. S. Vyplašil. Boj o školu trvá pět let a nikdo se nepostavil za váš požadavek. Usnesení rady okresního národního výboru je neuspokojivé. Nemělo se v něm mluvit o zachování školy pouze jako „čtvrté v okrese, ale mělo být jasně řešeno, zda bude nebo nebude. Za rok se může situace změnit; někdo rozhodne, že na okrese budou střední školy tři, a naše škola na okrese nejstarší, s bohatými výsledky své práce a s tradicemi, s největšími sbírkami a knihovnami může být zrušena. Nutno usilovat o to, aby bylo zrušeno rozhodnutí  odboru školství a kultury Jihomoravského krajského národního výboru, že od 1. září 1969 nebude otevřen první ročník naší střední školy. Škoda, že není přítomen s. Voráč, aby nám sdělil, co v průběhu pěti let boje o existenci školy a ne pouze nyní udělal.  Také sdělení, že škola bude zachována do r. 1970, je neuspokojivé. Ředitel střední všeobecně vzdělávání

Rok: 
Přepsal/a: 
Monika Chudobová