O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 63b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Službám na nákup auta pro klempíře 25.000. Zbytek reservy ve výši 160.000 doporučeno reservovat na pořízení nutných investic v r. 1968, eventuálně půjčit provozovnám městského národního výboru na rekonstrukci kamenolomu.
O hospodaření Komunálních služeb Domovní správy a provozoven za I. Čtvrtletí 1968 informoval poslance předseda komise místního hospodářství s. Krotký. Komunální služby: výkony bez daně 975.000 (104,6 %), tržby od obyvatelstva 598.000 (104,9 %) pracovníci 96 (101,0 %), produktivita na výkony  10.156 (103,5 %), průměrná mzda 4,281 (101 %), čistý zisk 24.000. Letošních výsledků proti loňskému roku dosáhlo zahradnictví, ztrátu vykazuje taxi (generální oprava vozu),  sběrna prádla a holičství (pokles práce, nízké výkony, zvýšení nájemného). V prvním čtvrtletí 1968 se projevil v některých oborech nedostatek objednávek pro obyvatelstvo, zejména ve stavebnictví a u pohřební služby. Ke zvýšení došlo u zahradnictví, elektroslužby, cementárny a fotoslužby. Při poskytování služeb obyvatelstvu se stále projevuje nedostatek materiální (eternit, pozinkovaný plech, instalační a stavební materiál, autosoučástky a podobně. Domovní správa: náklady na provoz domů (mimo opravy a odpisy) 22.813; opravy prováděné vlastními pracovníky 73.185, náklady na správu a řízení 25.809, opravy prováděné dodavateli 32.564. Velkým problémem zůstává zajištění provedení odvodnění některých budov na sídlišti u nádraží. Nepodařilo se zajistit finanční prostředky ani od okresního národního výboru, ani  Jáchymovských dolů, a proto rada městského národního výboru hodlá uvolnit z fondu reserv 25.000 na opravu jednoho bloku. Provedení je problém,  protože je nedostatek drenážních trubek. Provozovny: tržby 414.000, náklady 373.000, zisk 41.000; z toho cementárna: tržby 32.000, náklady 24.000, zisk 8.000; cihelna: tržby 10.000, náklady 64.000, ztráta 54.000; kamenolom: tržby 146.000, náklady 121.000, zisk 25.000; doprava: tržby 45.000, náklady 33.000, zisk 12.000; bělorus: tržby 19.000, náklady 16.000, zisk 3.000, správa: náklady 20.000; různé: příjem 162.000, vydání 95.000, zisk 67.000. V cementárně bylo vyrobeno 990 kusů různých velikostí rour, 97 kusů patek, 111 kusů dlažby a 294 kusů překladů. Ztráta v cihelně za I. čtvrtletí se odůvodňuje tím, že v zimním období měla dvanáct zaměstnanců, kteří pracovali na opravě kruhové pece, sociálních zařízení a zhotovování podložek pro cihly. Je dokončena stavba čtyř nových sušáků a dělá se příprava k zahájení výroby surových cihel. V kamenolomu bylo vytěženo v I. čtvrtletí 3.683 m3 materiálu.
Nejzávažnějším bodem jednání plenárního zasedání byla záležitost zachování střední všeobecně vzdělávací školy v našem městě. Proto se schůze zúčastnil vedoucí odboru školství

Rok: 
Přepsal/a: 
Monika Chudobová