O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 61b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

bylo u nemocnice pro zaměstnance Chirany, Okresního ústavu národního zdraví, nemocnice, Lesního závodu a Státního statku a občany z Radňovic, Slavkovic, Jiříkovic, Vlachovic a občanů města, kteří měli k tomuto seřadišti nejblíže. Na druhém seřadišti u sokolovny se shromáždili žáci a studenti novoměstských škol a na třetím seřadišti v Soškově ulici zaměstnanci nár. podniku Sport, Silničního vývoje, Uranových dolů, Geologického průzkumu a Dřevařských závodů, občané z Nového Města z přilehlých ulic a občané z Maršovic, Pohledce a Zubří. Po zahrání státní hymny zahájil manifestační shromáždění na náměstí Dr. J. Sekaniny v deset hodin předseda Městského výboru  Národní fronty s. Fr. Vyplašil. Slavnostní proslov přednesl zástupce krajského výboru Národní fronty z Brna s. Janík. Zahráním Internacionály byla manifestace za radostné nálady velmi početných účastníků ukončena. Po slavnosti hrály na náměstí dechové hudby a před budovou základní devítileté školy vystoupil Národopisný soubor Horáček z Rokytna. Ve čtrnáct hodin odpoledne se konala tradiční sportovní slavnost novoměstských dětí.
     23. výročí Dne vítězství a osvobození naší vlasti Rudou armádou bylo vzpomenuto 8. května shromážděním žáků novoměstských škol a občanů u Štursova pomníku padlých. Projev přednesl ředitel střední všeobecné vzdělávací školy s. Rudolf Svačina. Po něm se odebral průvod na katolický hřbitov, kde byl na hrob pohřbených zde rudoarmějců položen věnec.
     Mezi vynikající pracovníky našeho průmyslu byl letos u příležitosti Svátku práce zařazen také občan našeho města, poslanec městského národního výboru a vedoucí racionalizačního oddělení nár. podniku Chirana, s. Jaromír Houdek, kterému byl udělen Řád práce. Rada městského národního výboru mu k tomuto vysokému státnímu vyznamenání blahopřála prostřednictvím městského rozhlasu.
     Dne 17. května se konalo v Jednotném klubu pracujících veřejné zasedání pléna městského národního výboru, řízené místopředsedou s. Josefem Břečkou. Bylo přítomno 25 poslanců; 3 byli omluveni, 11 neomluveno; dále se zasedání zúčastnil zástupce Okresního národního výboru ve Žďáře, vedoucí odboru školství a kultury s. Neškrabal a okresní školní inspektor s. Uhlíř a 21 občanů. Na pořadu jednání byla zpráva o činnosti rady od posledního zasedání pléna, o hospodaření městského národního výboru, Komunálních služeb, Domovní správy a provozoven za první čtvrtletí 1968, záležitost zachování střední všeobecně vzdělávací školy v Novém Městě na Moravě, diskuse, volné návrhy a schválení usnesení.
     Zprávu o činnosti rady přednesl předseda městského národního výboru s. Dvořák. Rada konala čtyři schůze pravidelné a jednu mimořádnou. Na první 8. března projednána příprava voleb

Rok: 
Přepsal/a: 
Monika Chudobová