O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 5b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Faksimile: 
Originál stránky - profi sken: 

na Malé ulici, potřeby řádných komunikací a využití některých zamokřených luk.

V jednomyslně přijatém usnesení schválena zpráva o činnosti rady, zemědělské komise, městského výboru Národní fronty, komise sociálně zdravotní a sboru pro občanské záležitosti. Dále schválen návrh rady na rozšíření tohoto sboru o s. L. Nováka, R Svačinu a V. Dobiáše pro sekci pohřbů, s. R. Pohankovou, J. Škavradu a A. Žáka pro sekci životních jubilejí a poslankyni s. J. Pokornou a H. Slonkovou. Do funkce člena plánovací komise schválilo plénum soudruhy Fialu, Zábrše a Somnera. Poslancům uloženo projednat v obvodech provedení jarního úklidu a osobně zajistit účast na schůzi k tezím k XIII. sjezdu Komunistické strany Československa.

Dne 12. dubna vyhlásila rada městského národního výboru usnesení pléna z 11. listopadu 1965, jímž s ohledem na zhoršující se situaci ve veřejném pořádku s okamžitou platností podle § 9, odstavec 3 zákona č. 120/1962 Sb o boji proti alkoholismu zakázala ve všech pohostinských provozovnách každý den od 22 hodin podávání nebo prodávání alkoholických nápojů (likérů a vína) komukoliv a jakékoliv formě

Dne 19. dubna dokončili pracovníci RBR instalaci nového veřejného osvětlení v našem městě. Tohoto dne večer poprvé se rozzářily zářivky na 140 vysokých sloupech, které mocně osvětlili hlavní městskou komunikační tepnu, probíhající od nemocnice Žďárskou ulicí, náměstím Palackého, náměstí dr. I. Sekaniny a Komenského a ulicí Gottwaldovou k nádraží. Velmi pěkné je osvětlení parku na náměstí a také pohled na osvětlené město je z okolních návrší velmi působivý.

21. dubna se konal ve velkém sále Jednotného klubu pracujících vzpomínkový večer k 96. narozeninám V. I. Lenina. Proslov měl profesor střední všeobecné vzdělávací školy s. dr. Josef Mikulec, který také se studenty své školy připravil pásmo veršů a vzpomínek s leninskou tématikou, doplněné hudebními vložkami, provedenými učiteli zdejší lidové školy umění.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková